CoolClub pro IT odborníky

Adaptační proces při náboru: Mnohonásobně zvyšuje šanci na získání věrného zaměstnance

26.09.2022

Nastupuje k vám nový zaměstnanec? Chcete, aby práci prováděl kvalitně a aby byl v novém zaměstnání spokojený? V tom případě je na vás, abyste mu v tom pomohli! Posviťte si na adaptační proces.

 

HRstack

 

 

Nově nastupující zaměstnanci se o svém setrvání na nové pozici rozhodují již první den. Pro zaměstnavatele je důležité, se postarat o co nejlepší podmínky, které nováčkovi pomůžou k tomu, aby se začlenil do chodu společnosti.  Noví kolegové jsou ze začátku velmi zranitelní. Udává se, že kritických je prvních sto pracovních dní.

Organizace, které jsou schopny zprostředkovat kvalitní adaptaci nového zaměstnance zvyšují jeho setrvání ve firmě o 82 %. Tento výzkum provedla společnosti Glassdoor.

 

Výsledek adaptace

Ideálním výsledkem kvalitně provedené adaptace je motivovaný, výkonný, integrovaný zaměstnanec, který jasně ví, co je jeho pracovní náplní, nebojí se zeptat o radu a je schopen se plně podílet na chodu společnosti.

Naopak při nedostatečně provedené adaptaci se dotyčný cítí, že nezapadá, je frustrovaný a demotivovaný. Špatně nebo vůbec provedený adaptační proces může hrát klíčovou roli v jejich dalším působení a pracovním nasazení.

Může dokonce dopomoct k předčasnému ukončení pracovního poměru, což firmy vychází draho. Průměrné náklady na přijetí nového zaměstnance pohybují mezi 50-200 % ročního platu zaměstnance. Přitom stačí sestavit adaptační program na míru obsazené pozice a novému kolegovi nabídnout pomocnou ruku.

Přijde vám sestavení adaptačního programu jako zcela běžná rutina? Gratulujeme! Avšak ne v každé společnosti to tak je. 40 % respondentů odpovědělo, že se jim během prvních dní v nové práci nikdo nevěnoval. Tento výzkum provedla společnost TREMIXA HR Monitor v roce 2017.

Rok na to na danou problematiku navazuje výzkum společnosti LMC, který potvrdil, že ze 1041 respondentů, jich 66 % nedostalo dostačující úvodní zaškolení. Dle jejich slov na ně nebyl dostatek času, nebo měli dojem, že jsou na obtíž.

 

 

Fluktuace zaměstnanců

Analýza fluktuace zaměstnanců naznačuje, že u nových zaměstnanců, kteří mají s nástupem do nového zaměstnání negativní zkušenost, je dvakrát pravděpodobnější, že budou v nejbližší době hledat práci novou.

Zatímco zaměstnanci, kteří hodnotí zkušenost s nástupem pozitivně, se aktivně účastní fungování týmu již během prvního týdne a cítí ke svému zaměstnáním jistou formu sounáležitosti. Výzkumy ukazují, že 69 % zaměstnanců, kteří jsou spokojeni s adaptačním procesem, zůstane ve firmě přibližně 3 roky.

 

Gamifikace v adaptaci zaměstnanců

Modernějším způsobem, jak adaptovat zaměstnance je jejich seznámení prostřednictvím hry. Příkladem z českého prostředí je iniciativa společnosti Tesena, která vytvořila projekt Tesena bootcamp, který v rámci adaptačního programu simuluje reálné situace, které během pracovního výkonu mohou nastat.

Zaměstnanci byli rozděleni do týmů a procházeli úkoly, které vycházely z jejich budoucí pracovní náplně. Během postupu dostávali zpětnou vazbu a v případě, že jednali v souladu s hodnotami společnosti, tak získali odznak. Tato forma adaptačního procesu je tak nejen simulací reálných situací, ale také pomáhá nové pracovníky navzájem seznámit a přiblížit jim hodnoty dané firmy.

 

 

Hodnotící pohovor

Zhruba po měsíci se můžete svého nového zaměstnance zeptat na pár otázek během hodnotícího pohovoru. Odpovědi vám napoví, jak na tom je.

Použít můžete otázky typu: Jak jste spokojeni se školením, které jste absolvovali na začátku svého působení v této společnosti? Chápete organizační strukturu a její oddělení? Co vám nejvíc pomohlo během vašeho období adaptace?

Pravidelná zpětná vazba od zaměstnanců a pochopení toho, jak hodnotí své první zkušenosti, vám poskytne mnoho užitečných informací, na kterých můžete stavět. Tyto rozhovory je vhodné opakovat.

 

 

 

Připravila: Karolína Farná