CoolClub pro IT odborníky

Co dělat, když máte tým pasivních zaměstnanců? Přečtěte si, co funguje v praxi

Neochota zaměstnanců, nedostatek motivace a nadšení pro svou práci – pasivita zaměstnanců často bývá tvrdý oříšek, který mnoho firem nedokáže rozlousknout. Naštěstí existuje několik způsobů, jak tuto výzvu překonat. Pojďte si přečíst, co v praxi skutečně funguje. 

 

HRstack

 

Pasivní tým se na první pohled nemusí zdát problematický. Zaměstnanci plní své úkoly, dodržují pravidla a pracují podle očekávání. Manažerům to vyhovuje, a proto nemají důvod se domnívat, že je něco v nepořádku. Problém všem nastává tehdy, kdy mají zaměstnanci přijít se svými vlastními nápady, projevit zájem nebo na sobě začít pracovat (například zlepšit určité dovednosti). V tu chvíli nastává ticho po pěšině. 

Poznáváte v tom svůj tým? Hledáte způsoby, jak pasivitu přetavit na vlastní iniciativu? Pojďte si přečíst následující tipy a zjistit, co se v praxi osvědčilo. 

 

Motivující odměna a zajímavé benefity

První věc, která mnoho z vás v souvislosti s eliminací pasivity napadne, je zavedení motivačního systému ohodnocení. Faktem je, že často vyslovované zvýšení odměny nemusí být tou správnou volbou. Naopak, tento krok se může ukázat jako velmi neefektivní. Proč? Pasivní členové týmu si totiž často vystačí s tím, co už mají (pokud se nejedná o velmi podprůměrnou mzdu). 

„Bohužel realita posledních let, zejména s ohledem na vysoký podíl fixních složek v platech, hovoří v neprospěch výkonového odměňování, na druhou stranu máme pozitivní zkušenosti se změnami hodnotících systémů,” doplňuje firemní sociolog PhDr. Vojtěch Bednář. 

 

 

Vhodným krokem by mohlo být zavedení nových benefitů, které budou zaměstnance skutečně zajímat a odrážet jejich přání a potřeby. Jednat se může například o drobné dárky, pozornosti či různé úlevy. To, o co zaměstnanci skutečně stojí, ovšem zjistíte jen aktivní komunikací. A to nás dovádí k tipu číslo dvě.

 

Pravidelná komunikace s důrazem na iniciativu zaměstnanců

Komunikace je klíčovou složkou každého týmu. O to větší význam má v týmu složeném z pasivních zaměstnanců. Podle Bednáře by mohl dobře fungovat systém interní komunikace mezi vedením a zaměstnanci, a to na pravidelné bázi. „Zaměstnancům je potřeba vhodným způsobem dávat najevo, že jejich vlastní iniciativa je vítaná, že je v zájmu firmy, a zejména jich samotných, a že se od nich očekává,” radí Bednář.

Někdy je pasivita zaměstnanců způsobená tím, že manažeři jejich návrhy a připomínky neberou vážně – naopak je vždy smetou ze stolu. Z toho důvodu je vedení potřeba vštípit myšlenku toho, že jakékoliv nápady jsou vítány a že každý zaměstnanec má vlastní hlas, který stojí za to vyslechnout.

 

Prezentace úspěchů a zvýšení zájmu o participaci

Zaměstnancům je vhodné prezentovat i úspěchy a věci, které se podařily. Manažeři by zároveň měli zdůraznit, že se nejedná pouze o úspěch firmy, ale také úspěchy těchto zaměstnanců. To by v nich mělo automaticky podnítit zájem o participaci. 

Prvek takové motivace by v kombinaci s vhodně zvolenou komunikací by mohl být velmi prospěšný. A to proto, že zaměstnanci začnou ve své práci vidět větší smysl. Jak říká Bednář: „Zaměstnancům je třeba ukazovat, že jejich práce není pouze momentální, ale že směřuje k nějakému důležitějšímu cíli na obzoru.”

 

Změna pro rozbití stereotypu

Vítaným prvkem k motivaci pasivního týmu může být rovněž změna. Ta představuje hned několik podob. První možnost spočívá v přivedení nového člověka, který zažité procesy a zvyky mírně oživí. „Přinese inspiraci, nápady, možnosti, ukáže týmu, že může pracovat jinak, efektivněji,” upřesňuje Bednář. 

Druhá možnost se týká změny režimu práce, neboť pasivita zaměstnanců může také vyvěrat  z dlouhodobé stereotypní práce. Pokud mají zaměstnanci zájem, můžete tuto rutinu lehce poupravit – například vyčlenit čas na kreativní úkoly, které pro ně budou představovat příjemné zpestření. 

Každý tým obsahuje zaměstnance, kteří jsou méně aktivní a méně iniciativní. Pokud pozorujete, že jejich pasivita se pro vaši firmu stává břímě, vyzkoušet můžete výše zmíněné tipy. Pomocnou ruku nabízí také firemní sociologové, kteří dokážou navrhnout ty správné kroky nutné ke změně – v tomto případě přeměny pasivních zaměstnanců v aktivní.

 

Projevit skutečný zájem o své kolegy a zaměstnace, to je cesta k efektivnímu týmu. Jak na to? Přečtěte si rozhovor O budování výkonného týmu s Reginou Kubcovou.

 

 

Připravila: Petra Pruden