CoolClub pro IT odborníky

Motivace recruiterů: Palivo úspěšného náborového procesu

03.10.2022

Pozice recruitera je pro společnost obrazně řečeno životně důležitou funkcí, bez které by to celé vlastně nefungovalo. Může se sice zdát, že by tedy nemuselo být složité udržet recruitery motivované, ale bohužel opak je mnohdy pravdou. Kvalitní práce recruitera vyžaduje stejně kvalitní a trvalou motivaci i péči.

 

HRstack

 

 

 Jestli je práce recruitera v něčem nelehká, pak je to takřka pravidelný střet s odmítnutím. Přibližme si teď realitu recruiterovy práce, v níž se frustrace z odmítnutí často objevuje, a tedy i zásahy na jeho sebedůvěru v tom, jestli svou práci dělá dobře.  

 

Minové pole odmítnutí 

Recruiter se často setkává s odmítnutím kandidáta už na samotném začátku procesu. A to i několikrát za sebou v průběhu celého hiringu dané pozice. I přes zdlouhavé odmítání spolupráce z různých důvodů (které recruiter nemůže ovlivnit, např. rodina, nevhodně umístěné sídlo firmy, finance apod.) se však nakonec většinou potká s těmi správnými kandidáty, s nimiž si všechno „hezky sedne“ a recruiter tak může slavit malé vítězství.

Kandidáta tedy provede celým náborovým procesem, který může trvat i několik týdnů, a pak… A i pak může nastat situace, která opět přinese komplikace. Tentokrát ale ze strany manažera. Celé recruiterské kolečko tak začíná znovu od samotného začátku. 

Recruiter se však setkává i s mnohem horším scénářem: kandidát odmítne nabídku těsně před podpisem smlouvy, nebo kvůli změně projektu či pozice zjistí, že vlastně potřebuje kandidáta s úplně jinými schopnostmi.

A po pár letech dojde motivace k práci i tomu nejlepšímu recruiterovi.

 

 

Jak udržet recruiterskou motivaci?

Návod, jak udržet kvalitního recruitera "ve formě", existuje. Podporující atmosféra v týmu, sdílení vzájemných potřeb a očekávání, zpětná vazba, i vědomý pocit významu pro společnost, to jsou zásadní aspekty funkční motivace recruitera. Jak má vypadat v praxi? "Motivační kuchařku" lze v tomto případě shrnout do pěti nejdůležitějších tipů.

 

Důvěra a přátelská atmosféra v náborovém týmu

Tým, který má pevné základy založené na důvěře a přátelské atmosféře, je mnohem stabilnější než ten, v němž panuje rivalita a kde chybí důvěra ve svého nadřízeného. Jak této přátelské atmosféry v týmu dosáhnout? Budujte se svým týmem vztah založený na respektu, věřte jejich schopnostem a snažte se maximálně vyhnout „mikromanagementu“.

S recruitery komunikujte jasně, upřímně a empaticky. Buďte transparentní, a to vždy, i když je potřeba řešit něco nepříjemného či negativního. Snažte se svůj tým zapojit do rozhodovacích procesů a pověřit jednotlivé recruitery důležitými úkoly. Budou tak mít pocit, že na jejich práci záleží a získají i určitou míru autonomie.

Co se týče přátelské atmosféry, jde ruku v ruce s důvěrou. Je obecně známo, že pokud se v práci cítíme dobře a máme s kolegy dobré vztahy, je náš pracovní život mnohem šťastnější.

Průzkum pracovních přátelství provedený společností OfficeVibe zjistil, že pracovní přátelství pomáhá zvyšovat produktivitu, kvalitu práce a zlepšuje firemní kulturu.

 

 

Zdroje motivace a potřeby přímo od recruitrů  

Nechme recruitery zamyslet se na tím, co by je motivovalo, co by se jim líbilo a co by potřebovali. Když si recruiter sám určí, co je pro něj důležité a co ho motivuje, bude se mu mnohem lépe pracovat. Někoho z nás motivuje předchozí úspěch, jiného zase vyburcuje předchozí neúspěch. Někdo potřebuje slyšet pozitivní zpětnou vazbu, jiný shrnutí s alespoň lehce kritickým nádechem, aby mohl ukázat, že to umí ještě lépe.

Mimo jiné - takto otevřená komunikace znovu posiluje již výše zmíněnou a velmi důležitou důvěru v rámci celého týmu.

 

Nastavení netradičních odměn a společných zážitků

Předchozí bod se zaměřoval primárně na individuální motivaci, ale velmi důležité je nezapomínat ani na týmové odměny. Ty mají tendenci podporovat spolupráci, efektivitu i nasazení jednotlivých členů týmu. Podle studií jsou díky odměnám recruiteři mnohem motivovanější přispívat svými nápady a stejně tak ochotnější změnit své chování za účelem zlepšení výsledků celého týmu.

Opět doporučujeme domluvit se s celým týmem, co by pro každého člena bylo zajímavé. Ať už to třeba bude společné grilování, večeře nebo víkend strávený mimo pracovní prostředí. Což mimo jiné opět souvisí s výše zmíněným a velmi důležitým bodem důvěry a přátelské atmosféry v rámci týmu.

 

Zpětná vazba a nastavení cílů

Dobrým tipem je také zjistit, jak často by recruiterům vyhovovalo dostávat zpětnou vazbu. A nejen to – důležité je i jakou formou. Někomu zpětná vazba vyhovuje spíše osobně, dalšímu písemně. Důležitým krokem v rámci zpětné vazby je také nastavení cílů na následující období.

Abychom tímto krokem splnili účel a motivovali recruitera, musíme společně nastavit cíle tak, aby byly reálné a smysluplné. Proto doporučujeme nastavovat cíle individuálně ve spolupráci s recruiterem.

 

Recruiteři jsou pro společnost důležití

Nebojme se ocenit recruitery a jejich práci veřejně, připomeňme všem, jak významný dopad má jejich úsilí na chod celé organizace. Doporučujeme uvést i konkrétní situace jejich úspěchů, zmínit klíčové a úspěšné lidi v rámci organizace, které máme právě díky náborového týmu. Pomůžeme jim tak pochopit nebo znovu připomenout účel, smysl a poslání této práce.

 

 

Připravila: Hana Pelikánová

Partner rubriky: Scaleups