CoolClub pro IT odborníky

Programy umělé inteligence už dokážou designovat celá města

24.03.2020

Města jsou komplexní systémy – jejich úprava, popřípadě rozšíření je dnes skutečnou výzvou, do které se musí zapojit vývojáři, architekti, projektanti i inženýři. Není proto divu, že proces urbánního plánování a přepracování může v některých případech trvat roky, což z hlediska produktivity staví stavební průmysl mezi sektory s nejnižší výkonností. To všechno může změnit umělá inteligence a její nejnovější programy – FaceLift AI a Spacemaker.

 

Magazín

 

Během následujících třiceti let poroste počet obyvatel ve městě o více než 2 miliardy lidí. Z toho důvodu je nutné stavět více, rychleji, a přitom se postarat o to, aby ve městě byly dodrženy standardy na vysokou kvalitu života a ekologickou udržitelnost. Dosažení tohoto cíle se tak stává globální výzvou, se kterou si budou muset jako první poradit státy, kde městská populace rapidně roste.

I když se obor stavebnictví snaží držet krok s dobou, stále má své mezery – jedná se o jedno z největších průmyslových odvětví na světě, a přesto jedno z nejméně digitalizovaných. Tato situace se však začíná pomalu měnit – do hry nastupuje umělá inteligence, která má za úkol stavební procesy zrychlit, a to se jí také velmi dobře daří.

Mezi šikovné pomocníky patří programy AI včetně FaceLiftu nebo Spacemakeru, které budou jistě hrát hlavní roli v transformaci tohoto rozsáhlého odvětví. Díky nim je dnes možné efektivněji plánovat stavbu nových objektů, popřípadě úpravu a zlepšení určitých městských úseků.

 

 

Představujeme aplikaci FaceLift AI

Zhruba před 7 lety byl společností MIT představen projekt, který umožňoval obyvatelům města fotografovat jednotlivé úseky a následně je hodnotit. Jednalo se o vynikající ukázku toho, jak názory jednotlivých občanů mohou pomoci kvantifikovat přitažlivost konkrétních čtvrtí a pomoci urbanistům plánovat lepší města.

 

 

O necelé desetiletí později posunula umělá inteligence tuto myšlenku mnohem dále. FaceLift je nový systém AI vyvinutý společností Nokia Bell Labs Cambridge, který umožňuje územním plánovačům a urbanistům používat hodnocení respondentů a na základě nich přepracovat vzhled městských ulic. FaceLift AI může pořídit jakoukoli scénu Google Street View a okamžitě navrhnout řešení, které by daný úsek udělalo esteticky příjemnější či bezpečnější.

 

Aplikaci FaceLift AI testovalo 82 000 dobrovolníků

Na testování FaceLift se podílelo celkem 82 000 dobrovolníků ze 162 zemí světa. Všichni zúčastnění byli pověřeni zhodnotit 20 000 obrázků Google Street View a určit, zda jsou vizuálně přitažlivé či nepřitažlivé. Odpovědi následně převzala umělá inteligence, která se z dat naučila, že zelené plochy a hřiště jsou hodnoceny pozitivně, zatímco viadukty a staveniště negativně.

V posledním kroku byl „generativní“ systém AI pověřen zkrášlením jednotlivých obrázků, na základě toho, co se naučil, že je hodnoceno jako esteticky přitažlivé. Podle toho vytvořil desítky návrhů na zlepšení různých městských čtvrtí v souladu s tím, co lidé považují za vizuálně příjemné. Teorie je taková, že by FaceLift mohl digitálně předělat mnoho částí města a poskytnout radnici, architektům a územním plánovačům vědecky měřitelný portrét pro zlepšení jednotlivých úseků.

FaceLift však není jediná aplikace, která může pomoci s plánováním a zlepšováním města. V roce 2016 byla vyvinuta zcela inovativní platforma nazvaná Spacemaker, která rovněž využívá umělou inteligenci k efektivnímu designování měst a pomáhá zúčastněným stranám přijímat rychlejší rozhodnutí.

 

Své služby nabízí i Spacemaker

Za vývojem platformy Spacemaker stojí stejnojmenná norská společnost, která byla založena pány Håvardem Haukelandem a Carlem Christensenem. Už od doby svého vzniku zažívá společnost obrovské ohlasy, které posouvají jejich aktivity s umělou inteligencí neustále dál.

 

 

Fungování tohoto programu je zcela jednoduché: projektanti a architekti do něj mohou zadat konkrétní parametry, které by u postavených objektů neměly chybět, a to včetně předpisů pro zónování, okolnosti dopravy, stavební kódy pro konkrétní lokalitu a mnoho dalších.

V rámci několika hodin pak Spacemaker vygeneruje a zobrazí stovky možných řešení, které přesně odpovídají zadaným parametrům. Díky tomu si mohou urbanisti a územní plánovači rychle vytvořené návrhy prohlédnout a snáze se rozhodnout – kromě návrhů jim totiž platforma také změří velikost investice a její návratnost (ROI). Platforma totiž umožňuje generovat a prozkoumat velké množství návrhů, určit ty nejlepší a poskytnout podrobnou analýzu pro každý z nich. Mimo to také výrazně usnadňuje spolupráci mezi architekty, inženýry, developery i celými obcemi.

 

Tvůrci věří, že aplikace bude designovat celá města

Jakmile budou vyvinuty a zavedeny datové soubory o parametrech měst, lze tuto platformu zdokonalit natolik, aby byla schopna navrhnout a upravit města v jakékoli části světa. Současným úkolem tvůrců Spacemaker je sesbírat dostatečně velké množství dat a budovat algoritmy strojového učení, aby se počítače naučily modelovat ideální město, ve kterém budou jeho obyvatelé spokojení.

Strojové učení v kombinaci s umělou inteligencí má neuvěřitelně velký potenciál, který může být mimo jiné využit i k designování měst a vylepšování jednotlivých úseků, jež jsou obyvateli považovány za nebezpečné či vizuálně nehezké. Díky výše zmíněným aplikacím bude proces návrhu a výstavby mnohem rychlejší, díky čemuž bude možné provádět změny mnohem pružněji a v souladu s přáními tamních obyvatel. Není proto pochyb o tom, že umělá inteligence bude mít v oboru stavebnictví klíčovou roli.

 


Připravila: Petra Pruden