CoolClub pro IT odborníky

8 HR trendů pro rok 2023

16.01.2023

S novým rokem 2023 přicházejí nové tendence a trendy. Přečtěte si seznam aktuálních trendů v oblasti personalistiky a HR s ohledem na současnou globální a ekonomickou situaci. Doplňují je trendy spojené se stále se rozvíjející digitalizací a automatizací. S čím si tedy v roce 2023 v HR nejlépe poradíte a na co se určitě připravit?

 

HRstack

 

V roce 2023 se i v oblsti HR bude pravědpodobně nejčastěji kloňovat osm následujících aspektů.

 

Gamifikace

Největším HR trendem roku 2023 bude gamifikace. Jedná se o metodu využívající prvky podobné hrám, ale v neherním kontextu. Patří sem používání bodů, odznaků a žebříků k motivaci zaměstnanců směrem k dosažení cílů.

Gamifikaci lze použít i k zapojení zaměstnanců do učení se novým dovednostem či znalostem. Způsobů, jakým gamifikaci aplikovat v HR, je mnoho. Nejdůležitější ale je, aby vytvořená hra byla nejen zábavná, ale také přiměřeně náročná.

 

Setkání v Metaverse

Druhým největším HR trendem roku 2023 je beze všeho setkávání v Metaverse. Dle Gartner, americké společnosti zabývající se výzkumem a poradenstvím v oblasti IS/ICT technologií, budou lidé do roku 2026 trávit v Metaverse alespoň jednu hodinu denně.

Faktem je, že už nyní se ty největší společnosti z obdobného pole působnosti chystají spustit některou z iniciativ, kterými jsou například virtuální akce, onboarding zaměstnanců či kariérní veletrhy.

 

 

Interní komunikace

Rok 2023 je v mnoha ohledech nejistý. Dotýká se ho totiž rostoucí inflace, stejně jako vyšší ceny veřejných služeb či předpovídaná ekonomická recese, což do příštích dvanácti měsíců vnáší pochyby. Personalisté a vedení společností tak stanou před rozhodnutím, jak v reakci na tyto skutečnosti naložit s odměňováním zaměstnanců.

Ve společnostech, které si nebudou moci navyšování platů dovolit, se najednou benefity dostanou na vyšší příčku důležitosti. V rámci toho možná nebude nutné zavádění zbrusu nových benefitů, ale začne se přemýšlet o tom, jak nejlépe tuto strategii zaměstnancům odkomunikovat, popřípadě, jak hlasitě.

 

Syndrom vyhoření

Zaměřit se na prevenci syndromu vyhoření je jedním z dalších trendů pro HR oddělení. V případě, že chcete zaměstnat kvalitní a talentované uchazeče, je třeba je zaujmout a přilákat prostřednictvím kvalitního ohodnocení.

I proto budou v budoucnu velkým tématem wellness programy upřednostňující zdraví, štěstí a spokojenost zaměstnanců. Stejně tak neopomínejte duševní stránku zdraví, a na to navazující případnou zdravotní péči.

Je pravděpodobné, že personál nebude stát o to, otevřít se svým kolegům či dokonce nadřízeným, ale je dobré svým zaměstnancům poskytnout kontakt, aby ho mohli v případě potřeby využít.

 

Udržení zaměstnanců

Vzhledem k pomalu zotavující se ekonomické situaci z dob pandemie se budou společnosti pravděpodobně obávat ztrát svých nejlepších talentů u konkurence. Společnosti si budou v roce 2023 uvědomovat více než jindy, že je v důsledku nákladově rozhodně efektivnější investovat do udržení stávajících zaměstnanců, oproti neustálému hledání, nabírání a školení nových.

Bude se proto více investovat do programů rozvoje a zapojení zaměstnanců. A stejně tak důležité bude orientace na tvorbu pozitivního pracovního prostředí a nabídku konkurenceschopných balíčků benefitů.

 

 

Flexibilní pracovní režim

Už v minulých letech, pravděpodobně hlavně v rámci pandemické situace, přistoupilo k flexibilnímu pracovnímu uspořádání velké množství společností. Jisté je, že tento trend bude i v roce 2023 nadále růst a z domova tak bude pracovat stále větší počet zaměstnanců. Dobrým tipem pro personalisty v tomto bodě je příprava zásad a postupů, které práci remote zaměstnancům usnadní.

 

Interní mobilita

Společnosti budou letos investovat do rekvalifikace a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, aby je připravili na rozsáhlejší a odbornější role. Nejen, že to umožní zaměstnancům ve zvoleném oboru postupovat výše, ale zcela jistě to přispěje i k jejich profesní spokojenosti.

Společnost se tímto způsobem může nejen více věnovat stávajícím zaměstnancům, a tak lépe posoudit, kdo si na základě svých výkonů povýšení zaslouží, ale zároveň ušetří případný outsourcing nových talentů. Interní mobilita společnosti zajistí, jak nižší výdaje tak rychlejší náborový proces.

 

Pokročilé HR technologie

Algoritmické HR se již prosazuje v zakázkové ekonomice a odborníci předpokládají, že od roku 2023 se na něj začne spoléhat i většina personálních oddělení. Dle předpovědí dojde k rozsáhlému zapojení umělé inteligence do HR funkcí, jako je nábor a propouštění kandidátů, popřípadě zaměstnanců, rozšiřování nabídky uchazečů a usnadnění zapojení zaměstnanců na pracovišti.

Připravit se na to lze pomalým, ale jistým začleňováním AI a strojového učení do náborového procesu.

 

 

Připravila: Petra Sauerová