CoolClub pro IT odborníky

Předsudky v HR: Jak brání vzniku diverzifikovaného pracovního týmu?

Cílem mnoha firem je mít diverzifikovaný tým. Naplnění cíle však často brání předsudky a stereotypy, které mohou vznikat nejen při náboru, ale také při samotném sourcingu. Co patří mezi nejčastější předsudky v českém prostředí a jak se jim vyhnout? Přečtěte si názory psychologů a HR expertů.

 

HRstack

 

 

Chcete mít produktivní tým, který bude odvádět dobré výkony? Podle HR odborníků může být klíčem k úspěchu diverzita na pracovišti. Podle průzkumů jsou takové týmy kreativnější, inovativnější, flexibilnější a dosahují lepších pracovních výsledků. Přesto jich bývá v Česku pomálu. Proč tomu tak je? Svou roli hrají i předsudky, které mohou vznikat už při náborovém procesu.

 

Předsudky již při náboru

Podle mnohých odborníků si firmy dostatečně neuvědomují, že je již při samotném náboru ovlivňuje celá řada různých předsudků. Takové nevědomé předsudky vznikají po celý život, jsou způsobené výchovou, vzděláním, i prostředím, ve kterém se člověk pohybuje. Snadno si pak tedy vytváří ne zcela objektivní názory. Uvědomění si této automatické předpojatosti je prvním krokem k úspěšné diverzitě. 

 

 

Index diverzity

Diverzitu ve firmách sleduje Index diverzity (sestavený Byznysem pro společnost), který zachycuje dynamiku pracovního prostředí, složení pracovních týmů a management diverzity v českých firmách. Statistiky udávají, že téměř 2/3 firem mají program na podporu diverzity na pracovišti a více než 90 % firem se domnívá, že by to měla být jedna z nejvyšších priorit firmy. Tím však práce nekončí – aby byly snahy úspěšné, musí být stanoveny cíle i pro jednotlivé oblasti personálního řízení.

„Jedině synergií všech procesů je možné dosahovat kýženého efektu a přínosu v přístupu na bázi respektu, různorodosti a otevřenosti vůči potřebám nejrůznějších skupin, a tím maximalizovat i jejich potenciál a přínos,“ doplňuje Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznysu pro společnost.

 

Nejčastější stereotypy a předsudky

Matky na rodičovské a mateřské dovolené

Podle průzkumu Byznysu pro společnost se více než 50 % žen setkalo s předsudky při návratu z mateřské či rodičovské dovolené. Často se jedná o domněnky zaměstnavatele, které naráží na pravidelnou nemocnost dětí, obtížné sladění práce a péče o děti nebo obavy ze ztráty dovedností. Kromě toho se objevují předsudky o tom, že matky jsou nespolehlivé a že spojit práci a rodinu není možné.

  • ČR má třetí nejnižší podíl využívání zkrácených úvazků. Ve věkové skupině 20–64 let využívá zkrácené úvazky pouze 5,6 % zaměstnanců, oproti průměru EU 18,9 %.
  • ČR má třetí nejnižší podíl zaměstnaných žen. Pouze 40 % maminek s dětmi do 6 let aktivně pracuje, zatímco 70 % žen v této kategorii má problém najít pracovní uplatnění.
  • Podíl žen, které pracují před svou rodičovskou dovolenou, je v ČR jeden z nejvyšších v EU.

Zdroj: průzkum institutu CERGE-EI

 

 

Starší generace nad 50 let

Kromě maminek se s předsudky v práci či náboru setkává starší generace. I když odchod do důchodu je v současné chvíli stanoven na 65 let, lidé starší 50 let mají často problém najít stálé zaměstnání. Podle odborníků je příčinou domněnka zaměstnavatele, že ve svém věku už nejsou dostatečně produktivní a nemají co nabídnout.

  • Míra zaměstnanosti starších pracovníků v České republice je nízká – ve skupině 55 až 64 let činí 46,5 %.

 

Jak se vyhnout předsudkům?
Podle psychologů mají lidé přirozenou tendenci dělat závěry z nepodložených informací. Existují ovšem způsoby, jak tyto tendence eliminovat. Jedním z nich je schopnost připustit si, že předsudky děláme. „Pokud chcete reagovat bez předsudků, musíte získat kontrolu nad automatickými stereotypy anebo se přes ně přenést”, říká psycholožka z Wisconsinské univerzity Patricie Devine.

Pokud si chcete sami ověřit, jak moc jste proti předsudkům odolní, doporučujeme vyzkoušet test Project Implicit (test stereotypů), který vyvinul tým z Harvardské univerzity. Test dokáže na základě vašich odpovědí určit míru našich předsudků v různých kategoriích – například v kategorii pohlaví, rasy, země, věku, sexuality nebo barvy pleti.

 

Další zajímavé čtení?

Přečtěte si v našem dalším článku, na co se podle firemní psycholožky Martiny Havlíkové zaměřit při pohovoru a jak vybrat ideálního kandidáta.

 

 

Připravila: Petra Pruden