CoolClub pro IT odborníky

Esence spokojenosti tkví v respektování cirkadiánních rytmů, říká psychiatr Martin Anders

16.12.2019

Dobrá psychická kondice je jeden z klíčových aspektů naplněného a spokojeného života. Dnešní rychlé tempo a stresující podmínky mají však tendenci tento balanc narušovat, což může mít v některých případech fatální následky. Své nám o tom poví Martin Anders, lékař, docent a místopředseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 

 

CoolDialog

Foto: HN, Lukáš Bíba

 

Udržet si psychickou kondici může být v některých životních situacích pěkně tvrdý oříšek. Nelehký úkol to bývá zejména v práci, ve kterém je na zaměstnance často vyvíjen velký tlak vedoucí k hromadění stresu. Máte nějaké rady, které by mohly pomoci k odbourání zbytečného napětí? 

Esenciální je respektovat cirkadiánní rytmy – stručně řečeno, mít dostatek světla přes den a málo v noci, ideálně spát 6-8 hodin. Dále je také vhodné vyhledávat společnost druhých lidí (setkávání s přáteli, vyhýbat se samotě), mít dostatek pohybu (ideálně sporty, nicméně stačí 30 minut rychlé chůze denně, ideálně ráno při dostatečném světle), dbát na dostatek důležitých stavebních látek v potravě (především omega 3 NMK), nepodlamovat si odolnost užívání psychoaktivních látek (kouření, alkohol a jiné psychoaktivní látky) a v neposlední řadě také dbát na léčbu svých tělesných onemocnění (užívat doporučenou léčbu, především kardiovaskulárních onemocnění, alergií a tak dále).

 

Při diskuzi o zaměstnání je zřejmé, že právě stres patří mezi nejvíce nebezpečné faktory, které se mohou podepsat na mnoha životních oblastech. Jaká rizika podle vás může nahromaděný stres způsobit v pracovním a soukromém životě? 

Obrovské. Zvláště, pokud přeroste do obrazu psychické poruchy, nejčastěji generalizované úzkostné poruchy. Následky mohou být široké, a to na všechny aspekty lidského života. Je to spojeno se ztrátou pracovní výkonnosti, poruchami paměti, depresivní náladou, a především s různými tělesnými příznaky, které tuto poruchu doprovázejí – poruchy spánku, únava, podrážděnost, kardiovaskulární potíže, poruchy trávení, bolesti hlavy a podobně. Lidé v práci nezvládnou své úkoly, což je dále stresuje a způsobuje prohloubení potíží. A pokud mají problémy i partnerském životě, je velmi pravděpodobné, že sami tuto situaci nezvládnou.

 

 

Často se říká, že klíčem k zdravému tělu a mysli je prevence. Jaké kroky můžeme udělat, abychom předešli psychické nerovnováze a dalším psychickým komplikacím? 

Užitečnou obranou je vyvážit stres s relaxací a odpočinkem, což se velmi lehko říká. Hromadění stresu lze bránit účinným řešením problémů a jejich neodkládáním, s čímž souvisí pravidelné plánování svých aktivit. Základem však zůstává vlastní odolnost vůči stresové zátěži, kterou máme každý jinou, ale která určitě souvisí s kondicí organismu. 

 

Prevenci však mohou firmy podpořit i přímo v rámci zaměstnání. Máte nějaké konkrétní návrhy týkající se úpravy pracovního prostředí? Jak zaměstnancům během pracovní doby zredukovat stres? 

Zde lze učinit mnohé… co je mi nejbližší je úprava světelného režimu pracoviště, kdy lze plnospektrálním světlem nahradit chybějící denní osvit. Podobně při směnném provozu jsou vytvářeny programy, při kterých lidé mají speciální brýle a užívají melatonin, aby se zabránilo narušení jejich cirkadiánních rytmů. Další způsobem může být snížení expozice alergenům a prachu, které může být dosáhnuto specializovanou zelení nebo účinnými filtry. Dalo by se hovořit i o hluku, zajištění dostupnosti vhodného stravování a možnosti relaxace a cvičení, které se může zaměstnavateli vyplatit v mnoha oblastech.

 

 

Setkal jste se ve své praxi s případy, kdy lidé kvůli konstantnímu stresu a napětí onemocněli? 

Je časté především v případech, kdy jsou lidé např. svázáni finančními povinnostmi, nutností splátek a dělají práci, která je sice dobře finančně ohodnocená, ale nebaví je nebo jim způsobuje nadměrnou stresovou zátěž. Typický je střední management, který je tlačen ze spodu podřízenými a ze shora nadřízenými a rychle se mu mění pravidla hry, na která často nemá ten správný vliv

  

Najdou se mezi námi i tací, kteří prevenci zdraví nepřikládají velký význam nebo svou psychiku zanedbávají. Čím si myslíte, že je to způsobené a co byste takovým lidem vzkázal? 

Psychické zdraví je jako dobrá hudba k filmu, pokud o ní skoro nevíte, tak byla dobrá. Jakmile však začne něco drhnout, tak všichni říkají „kdybych to nezažil, tak to mu neuvěřím…“ Zdá se mi, že moderní společnost se chce jen bavit, často až ubavit k smrti. Samozřejmě je to každého soukromá věc, ale prakticky každý z nás má někoho v rodině, koho potká duševní porucha a je nezodpovědné toto přehlížet. A těm, kdo na to nevěří, nepřeji, aby to poznali. Nicméně ať alespoň neškodí druhým tím, že je v tomto ohledu budou přehlížet.Připravila: Petra Pruden

Foto úvod v náhledu: Yan Renelt, MAFRA