CoolClub pro IT odborníky

Situační leadership: z jakého stylu vedení manažeři vytěží nejvíce?

Být manažerem není vůbec jednoduché. Musíte umět organizovat, plánovat, delegovat, ale také být pro své zaměstnance autoritou a inspirací. S tím úzce souvisí i styl vedení, který má zásadní vliv na aktivitu a angažovanost podřízených. Jaký styl nejvíce prospěje vašim zaměstnancům? A čeho se vyvarovat? 

 

HRstack

 

Komunikace s kolegy a styl vedení vychází nejen z povahy manažera, ale do velké míry závisí právě na dané situaci. To je myšlenka, na které je založena jedna z nejznámějších teorií v managementu – teorie situačního vedení (situační leadership), se kterou v 70. letech 20. století přišli pánové Ken Blanchard a Paul Hersey. V čem tato teorie spočívá?

„Situační vedení je způsob vedení, který vychází ze zásady, že různé lidi v týmu vedeme různým způsobem. V ještě přesnějším podání: různé lidi vedeme v různých situacích různým způsobem,” vysvětluje Ing. Dušan Jílek, manažerský poradce a kouč. Neznamená to, že existuje styl, který je jenom špatný a jenom dobrý. Zkušený manažer by měl schopný svůj styl leadershipu změnit na základě dané situace či podle schopností a aktivity zaměstnanců. 

Jaké druhy vedení situační leadership prezentuje?

 

Situační leadership a 4 styly vedení

 1. Direktivní

Direktivní styl spočívá v jednosměrné komunikaci ze strany manažera, který svým zaměstnancům dává jasné pokyny – co mají udělat a jak to mají udělat. Aby to dobře fungovalo, manažer se musí ujistit, že zaměstnanci pochopili svou roli. Veškerá zodpovědnost však leží na něm. Ačkoliv se tento styl vedení může na první pohled zdá velmi „drastický”, může z něj plynout mnoho benefitů.

Za jakých situací má největší přínos?

V případě vedení nových/juniorních zaměstnanců, kteří ještě nemají dostatečné znalosti a dovednosti. 

 • V případě krizových situacích, kdy hrozí nebezpečí či velké ztráty (např. finanční). 

 

 1. Konzultativní

Konzultativní styl je méně direktivní a více založený na výměně názorů a diskuzích. Manažer si sice nárokuje udělat finální rozhodnutí, ale ještě předtím si vyslechne připomínky a návrhy ostatních. Pokud manažer používá tento styl leadershipu příliš často, může vést k oslabení důvěry zaměstnanců v jeho schopnosti. 

Kdy je vhodný zvolit tento styl vedení?

V situaci, kdy manažer nemá v dané záležitosti dostatečné zkušenosti a znalosti.

 • V situaci, kdy manažer potřebuje učinit rychlé rozhodnutí a nemá čas prostudovat všechny možnosti. 

 

 

 1. Participativní (podporující)

Participativní styl si zakládá na úzké spolupráci manažera a podřízených, a proto také nejvíce posiluje týmového ducha. Manažer si je vědom, že má před sebou schopné a zkušené zaměstnance, kteří dokážou převzít úkoly a pracovat na jejich splnění společně. Stále se ovšem spoléhají na manažera, který jim pomáhá dotahovat projekty do konce. 

Kdy se vyplatí zvolit participativní styl vedení?

 • Při kreativních poradách a brainstormingu
 • V týmu vysoce kvalifikovaných pracovníků
 • Při testování potenciálu týmu

 

 1. Delegativní

Delegativní styl vyžaduje, aby v týmu figurovali vysoce schopní a vyzrálí zaměstnanci, kteří se nebojí převzít zodpovědnost a plnit úkoly samostatně. Tento styl je založen na vysokém stupni důvěry, s čímž se váže také velká svoboda. Manažer v tomto případě vystupuje spíše jako mentor a případná opora pro případ, že si zaměstnanci nebudou vědět rady. 

Kdy může delegativní styl přinést nejvíce benefitů?

 • V případě, že se v kolektivu nachází velmi kvalifikovaní, vyzrálí a zodpovědní zaměstnanci.
 • V případě, kdy manažer po svém týmu žádá pokroky a vlastní proaktivitu. 

 

3 zásadní faktory

Jak bylo výše zmíněno, neexistuje špatný ani dobrý styl řízení. Vše závisí na 3 hlavních faktorech: 

 • vyzrálost a kvalifikovanost zaměstnanců (touha se vzdělávat, pracovat na sobě)
 • čas na plnění úkolu (priorita splnění úkolů, např. krize či volný deadline)
 • povaha úkolu (jeho komplexnost, důležitost, složitost...)

 

Manažeři by měli být flexibilní a umět vypozorovat, kdy je dosavadní styl vedení potřeba změnit. Je to zásadním předpokladem pro to, aby byl tým úspěšný a motivovaný. S zvolením správné strategie vedení mohou pomoci firemní sociologové, kteří se postarají o to, aby manažer dokázal lépe rozpoznat charakter situace a podle toho jednat. 

 

Jak poznat talentované zaměstnance? 3 tipy, jak poznat talentované lidi s potenciálem: rozhovor s lektorkou talentových programů Ivetou Štvartákovou

 

 

Připravila: Petra Pruden