CoolClub pro IT odborníky

Kryptoměny versus zdanění: otázky a odpovědi

28.03.2022

V České republice jsou kryptoměny z velké části neregulované a jsou spíše klasifikovány jako komodity. Díky tomu nejsou oficiálním platebním prostředkem a nepodléhají zákonu o platebním styku. I když nejsou oficiálním platebním prostředkem, kryptoměny lze přesto při transakcích používat. Nejsou regulovány českou vládou, ale podléhají právním předpisům EU, zejména předpisům o boji proti praní špinavých peněz.

 

Magazín

 

Viceguvernér České národní banky (ČNB) 27. února 2018 uvedl, že klasifikace kryptoměn jako komodity podtrhuje "lehký a liberální přístup" ČNB v oblasti regulace kryptoměn. Česká republika sice odmítá kryptoměny podporovat nebo chránit, ale nebude je zakazovat ani bránit jejich rozvoji.

 

Unijní předpisy

Jako člen EU podléhá Česká republika unijním předpisům o boji proti praní špinavých peněz. V červenci 2018 přijala EU směrnici AMLD5 a požádala země EU o regulaci kryptoměnových burz a peněženek působících v Evropě. Česká republika zavedla přísnější právní model než AMLD5 tím, že požaduje, aby každá firma související s kryptoměnami byla regulována českou vládou.

České předpisy proti praní špinavých peněz se tak vztahují na všechny, kdo poskytují služby v oblasti kryptoměn, včetně těch, kdo nakupují, prodávají, skladují, spravují nebo zprostředkovávají nákup nebo prodej kryptoměn nebo poskytují jiné služby související s těmito měnami jako podnikání.

Česká republika tedy reguluje více podniků souvisejících s kryptoměnami než EU, která reguluje pouze kryptoměnové burzy a peněženky. Každé firmě, která svou činnost u české vlády nezaregistruje, hrozí pokuta až do výše půl milionu korun, tedy přibližně 20 000 dolarů.

 

 

Zdanění

V případě, že se jedná o měnu, se kterou se obchoduje z území České republiky, je nutné ji zdanit. Česká republika zdaňuje kryptoměny různě v závislosti na jejich použití. Celkově jsou fyzické osoby, které obchodují s kryptoměnami, zdaněny sazbou 15 %, zatímco podniky sazbou 19 %.

Prodejci zboží a služeb, kteří přijímají platby v kryptoměnách, jsou obvykle zdaňováni stejným způsobem jako jejich konkurenti, a to i v případě, že jejich konkurenti přijímají platby v konvenční měně, například v eurech.

Ačkoli mohou nastat potíže se zdaněním kryptoměn stejným způsobem jako konvenčních měn, česká vláda uvedla, že daňoví poplatníci se musí snažit co nejlépe orientovat v nejasném právním rámci, aby se vyhnuli obvinění z daňových úniků.

 

Daň z příjmu v ČR

Čeští občané, kteří používají kryptoměny k prodeji zboží a služeb, musí z těchto transakcí platit daň z příjmu. V této souvislosti jsou kryptoměny zdaněny stejným způsobem jako občané, kteří používají konvenční peníze. Fyzické osoby, které na transakcích s kryptoměnami vydělávají, platí ze svých zisků daň ve výši 15 %. Tato sazba daně je podobná daním z obchodů, při nichž se používají cizí měny.

Transakce s kryptoměnami a transakce s cizími měnami jsou tedy zdaněny na podobném základě.

Fyzické osoby, které přijímají platby v kryptoměnách, jsou zdaněny podobně. Jejich základem daně je příjem z prodeje kryptoměn plus hodnota kryptoměn snížená o výdaje.

 

 

Kryptoměny a podniky

Ve srovnání s fyzickými osobami mají kryptoměnové společnosti vyšší daňové zatížení než fyzické osoby, a to sazbou 19 %. Pro optimální zdanění musí podniky, které využívají kryptoměny k podnikatelským účelům, získat pro svou činnost licenci a odvádět daně do sociálního a zdravotního fondu. Mezi podniky, které využívají kryptoměny k podnikatelským účelům, patří firmy, jejichž celé podnikatelské schéma je zaměřeno na kryptoměny, a firmy, které obchodují na kryptoměnových burzách, jako je například Coinbase.

I když je základ pro zdanění kryptoměn nejasný, česká vláda nicméně uvedla, že nepřehledné daňové zákony v České republice nezbavují daňové poplatníky odpovědnosti dodržovat zákony a je třeba se vyvarovat daňovým únikům. Ve skutečnosti čeští úředníci projevili přísnou iniciativu s cílem najít daňové poplatníky, kteří používají Bitcoin k daňovým únikům.

V roce 2017 česká vláda zavedla povinnosti bank, kryptoměnových burz a dalších poskytovatelů finančních služeb identifikovat své zákazníky. Cílem české legislativy je proto zprůhlednit kryptoměny a ztížit daňovým poplatníkům využívání anonymní povahy kryptoměn k daňovým únikům. Tato iniciativa ilustruje snahu české vlády stíhat daňové úniky.

 

Kryptoměnové transakce v ČR

Obecně transakce s kryptoměnami v České republice nepodléhají DPH. Existuje však jedna situace, ve které mohou být české kryptoměnové organizace povinny odvádět DPH. Pokud dodavatelé neodvedou DPH, jsou české finanční úřady oprávněny vymáhat daně po společnosti, která zboží nakoupila.

Z tohoto důvodu může být břemeno placení DPH přeneseno na odběratele kryptoměn, pokud dodavatelé DPH nezaplatí. Předpokládejme například, že kryptoměnová burza DPH neplatí. V takovém případě může být kupující kryptoměny povinen DPH zaplatit, pokud se úřady pokusí daně z transakce vymáhat.

Ve většině situací jsou však kupující v kryptoměnových transakcích od placení DPH za kupujícího osvobozeni.

 

Postřehy k právním otázkám kryptoměn

Většina jurisdikcí a úřadů dosud nepřijala zákony upravující kryptoměny, což znamená, že pro většinu zemí zůstává legálnost těžby kryptoměn nejasná.

Podle Sítě pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN) jsou těžaři kryptoměn považováni za převodce peněz, takže se na ně mohou vztahovat zákony, které tuto činnost upravují. Například v Izraeli je těžba kryptoměn považována za podnikání a podléhá dani z příjmu právnických osob. V Indii i jinde přetrvává regulatorní nejistota, ačkoli Kanada a Spojené státy jsou ke kryptografické těžbě relativně přátelské.

A kromě jurisdikcí, které činnosti související s kryptoměnami výslovně zakázaly, však těžbu kryptoměn zakazuje jen velmi málo zemí.

 

 

Nákup kryptoměn za fiat měny

Pouhý nákup virtuální měny za konvenční peníze a jejich ponechání v rámci burzy, kde jste nákup provedli, nebo jejich převod do vaší osobní peněženky placení daně nepodléhá.

 

Kdy vykazovat obchody s kryptoměnami v daňovém přiznání?

Obchodování s kryptoměnami

Začínáte podléhat zdanění, když používáte kryptoměny jako způsob směny. To zahrnuje prodej vašich kryptoměn za fiat měny, směnu jedné kryptoměny za jinou - například nákup Etherea za Bitcoin - nebo placení za zboží a služby kryptoměnami.

Kdykoli prodáte investici nebo ji vyměníte za jinou investici, dochází ke zdanitelné transakci. Musíte být opatrní, pokud hodně obchodujete. Pokud vstupujete do různých typů kryptoměn a vystupujete z nich, je každý jednotlivý obchod zdanitelnou transakcí.

Daňový úřad se letos na transakce s kryptoměnami dívá přísněji a zasahuje proti všem, kdo se vyhýbají placení daní.

 

Pokud těžíte kryptoměny

Těžba kryptoměn znamená řešení kryptografických hashovacích funkcí za účelem ověření a přidání kryptoměnových transakcí do blockchainu. Výměnou za tuto práci těžaři dostávají kryptoměnu.

Pokud těžbou kryptoměny vyděláváte, je to považováno za zdanitelný příjem v reálné tržní hodnotě kryptoměny v den, kdy jste ji obdrželi, stejně jako by se jednalo o příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

 

 

Jak jsou kryptoměny zdaněny v USA?

V roce 2014 IRS prohlásil, že kryptoměna je digitální aktivum, nikoli fiat měna jako USD. Od té doby je zdaňována stejně jako ostatní kapitálová aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti - z jejich kapitálových výnosů. Internal Revenue Service (IRS) je americký federální úřad, který dohlíží na výběr daní, především daní z příjmu, a na vymáhání daňových zákonů.

Kapitálové zisky se zdaňují vždy, když je prodáte se ziskem. Když si za kryptoměnu koupíte produkty nebo služby a tato utracená kryptoměna od doby, kdy jste za ni původně zaplatili, zvýšila svou hodnotu, vyvoláte tím zdanění kapitálových zisků.

Sazba daně z kryptoměn v USA je stejná jako sazba daně z kapitálových zisků. V roce 2021 se pohybovala v rozmezí 10-37 % pro krátkodobé kapitálové zisky a 0-20 % pro dlouhodobé kapitálové zisky.

 

 

Připravil: Radek Svoboda