CoolClub pro IT odborníky

Základní zásady a klíčové problémy práce v metaverze

12.09.2022

Způsob práce se rychle vyvíjí s tím, jak stále více společností zavádí hybridní a vzdálenou práci. Vývoj práce nechává mnoho lidí přemýšlet nad módním slovem, které se v technologické sféře objevuje: Jak se do budoucnosti práce promítne metaverze?

 

Magazín

 

Obecně řečeno, metaverze je síť digitálních světů, která může zahrnovat jakoukoli kombinaci technologií od virtuální reality přes rozšířenou realitu až po blockchain. Definice se však značně liší. Výzkumná společnost Forrester definuje metaverzi jako 3D vrstvu internetu, která je interoperabilní.

To znamená, že metaverzi nevlastní žádná společnost. "Nemyslíme si, že metaverze už je tady," řekl analytik společnosti Forrester J. P. Gownder. "Na vytvoření úplného metaverza bude potřeba dlouhý časový rámec, například deset let nebo déle."

Společnosti působící v tomto prostoru však tvrdí, že se metaverzemi nebo alespoň souvisejícími technologiemi aktivně zabývají. V loňském roce Microsoft zavedl síť Mesh pro svou komunikační službu na pracovišti nazvanou Teams.

Tato funkce kombinuje možnosti smíšené reality a umožňuje pracovníkům spolupracovat prostřednictvím 3D avatarů s přístupem k nástrojům produktivity společnosti Microsoft.

Podobně Facebook představil svou aplikaci Horizon Workrooms pro náhlavní soupravy Oculus Quest 2. Aplikace poskytuje uživatelům digitální avatary a umožňuje jim pořádat schůzky a spolupracovat ve virtuálním světě.

Na technologiích metaverze pracuje také řada menších začínajících firem. Společnost Spatial.io se sídlem v New Yorku vytvořila platformu pro 3D spolupráci, která umožňuje lidem vytvářet avatary a setkávat se v existujících virtuálních místnostech nebo vytvářet vlastní prostory.

Magic Leap se sídlem na Floridě pracuje na náhlavních soupravách a aplikacích pro rozšířenou realitu pro podniky. A společnost Strivr se sídlem v Silicon Valley pomáhá společnostem, jako jsou Bank of America a Walmart, školit zaměstnance ve virtuální realitě.

 

 

Jak firmy používají metaverze?

Technologie metaverze se využívají několika způsoby, a to ke školení pracovníků v technických dovednostech, k rozvoji jejich lepších komunikačních schopností a pro účely spolupráce. Odborníci však poznamenávají, že v konečném důsledku jsou tyto technologie stále nevyzrálé a poněkud omezené.

Zaměstnanci společnosti Accenture se během pandemie shromáždili a nastoupili do své virtuální kanceláře. A pracovníci PwC, kteří hovoří s poradci v Hongkongu, mohou brzy komunikovat ve virtuálním světě zvaném Sandbox, kde PwC zakoupila virtuální nemovitosti.

Zaměstnanci společnosti Walmart využívají virtuální realitu k tréninku plnění úkolů, jako je například používání jejích kiosků, které umožňují vyzvedávání online objednávek. Učí se také, jak zvládat aktivní střelbu, což již dříve pomohlo při střelbě v obchodě v El Pasu v roce 2019.

Pracovníci společnosti Verizon využívají virtuální realitu k přípravě na složité hovory se zákazníky. A v rámci výcvikového programu společnosti Boeing začali astronauti využívat virtuální realitu při přípravě na kosmický let.

Jeremy Bailenson, ředitel Laboratoře virtuální interakce s člověkem na Stanfordově univerzitě a zakladatel společnosti Strivr, uvedl, že skutečnost, že se technologie chopily společnosti jako Walmart a Verizon, je důkazem poptávky po podnikových aplikacích.

Ale kromě společností, které provádějí školení ve virtuální realitě, je podle odborníků počet firem, které zavádějí technologie metaverze, relativně malý. Pokud má metaverze poskytovat pohlcující schůzky a kanceláře, zdá se, že na papíře to dává smysl, ale praktická stránka věci je stále problematická.

 

 

Jaké jsou klíčové problémy?

Masovému rozšíření stojí v cestě některé problémy, včetně objemnosti a ceny náhlavních souprav pro virtuální realitu, stejně jako soukromí, dostupnost, zabezpečení dat a zdravotních problémů, jako je například nevolnost z pohybu nebo bolesti hlavy u některých pracovníků, především u žen.

I když se tedy technologie staly lehčími, rychlejšími a levnějšími, stále by mohly být pro společnosti velkým nákladem a pro některé pracovníky by mohly znamenat fyzickou daň.

Kromě zaměstnavatele může mít k údajům pracovníků přístup také technologická společnost. Některé společnosti, které vyrábějí náhlavní soupravy, například uvádějí, že mají právo přístupu k tomu, co kamery vidí v reálném prostředí uživatelů.

Když se všechny tyto údaje zkombinují s údaji, které technologické společnosti již mohou mít o uživatelích, může být výsledek obzvláště znepokojující.

Stejně tak je znepokojující, že některé aplikace vyžadují, aby lidé byli schopni nosit náhlavní soupravu a používat ruce k ovládání pohybu, což vylučuje mnoho lidí se zdravotním postižením.

 

Jaká je budoucnost?

Pro některé představuje metaverze nové pracovní příležitosti, protože jak velké společnosti, tak začínající podniky se snaží získat část tohoto vznikajícího virtuálního světa. Pro jiné to může znamenat nové možnosti školení nebo více pohlcující schůzky.

Pracoviště, která využívají služby některých velkých technologických společností, mohou mít automaticky přístup k novým funkcím dříve, než očekávají, a nemusí k nim potřebovat virtuální realitu.

Podle odborníků je však práce zcela v metaverze nepravděpodobná, pokud jde o nejbližší období, alespoň na základě dostupných technologií a výzev. Neočekává se široké přijetí virtuální reality dříve než za několik let.

 

 

Připravil: Radek Svoboda