CoolClub pro IT odborníky

Remote práce: Jak ji správně manažerovat?

24.10.2022

Hlavní nevýhodou práce na dálku je nedostatek „face to face“ kontaktu. Remote má nicméně spoustu pozitivních aspektů. Jedná se o efektivní nástroj, který pomáhá zlepšit výkon zaměstnanců. Navíc můžete najít zaměstnance kdekoli. Jak remote funguje a jaká je role manažera? To se dozvíte v článku.  

 

HRstack

 

Výhody práce na dálku

Co za výhody práce na remote přináší? Určitě zlepšení výkonu a zvýšení „quit rate“ zaměstnanců. Podle studie došlo ke 13% zvýšení výkonnosti (zaměstnanci opravdu pracují svědomitě na čas, mají na práci klid apod.) a také k 50% zlepšení v „quit rate“, což znamená, že se výrazně sníží počet zaměstnanců, kteří dají výpověď.

Jednou z hlavních výhod je výrazná flexibilita v náboru, která otevírá možnost získat zaměstnance odkudkoliv. Prací na remote se odstraní dojíždění, což má pozitivní vliv nejen na životní prostředí, ale zbavíme se také „promarněného času“ cestou do práce. Dále jsou to úspory v kancelářích, které jsou využívány zcela minimálně.

 

Hlavní obavy z remote práce

Čím tato forma spolupráce nejčastěji děsí? Je to určitě nedostatek „face to face“ kontaktu. Tedy manažerské obavy z toho, že zaměstnanci nebudou odpovědně pracovat, nebo že jim bude chybět osobní a přímý kontakt s kolegy. Chybět jim může i vedení či nadřízení skrze podporu, předání informací a podobně.

Další častou obavou je nedostatek informací, či přístup a rychlost k získání informací. Zaměstnanci mohou mít problém najít informace rychle, nebo se k nim vůbec dostat. Problémem může být i pochopení kontextu komunikace, v níž chybí osobní vysvětlení či uvolnění emocí. 

Sociální izolace může mít větší dopad na extroverty. V případě dlouhodobé izolace může u zaměstnanců dojít k pocitu, že do firmy nepatří. Tím se může zvýšit míra intence z firmy odejít. V neposlední řadě je to také neklid v domácím prostředí. Zaměstnavatel nemá kontrolu nad kvalitou pracoviště, ani nad klidem na pracovišti.

 

Hlavní zásady fungování práce na remote

Čeho se držet, pokud chcete mít efektivní práci na remote? Nesnažte se simulovat kancelářské prostředí, to v prostředí vzdáleném nejde. Nelze ani nasimulovat stejný rozvrh, stejné schůzky apod. Využijte přesunu do vzdáleného prostředí jako příležitosti firmu změnit – naskýtá se příležitost zbavit se nepotřebných procesů, nebo využití pružnosti vzdáleného prostředí. 

Vzdálené fungování firmy je potřeba stavět na důvěře a vhodných zaměstnancích, klíčová je také důvěra mezi zaměstnanci všemi směry. Vyplatí se investovat do vybavení a software. Firma fungující na dálku má ten nejlepší software na projekty, na videokonference, chatování, a má samozřejmě také sdílené cloudové úložiště.

 

 

Role manažera

Role manažera je pro tento typ pracovního prostředí naprosto klíčová. Manažer musí svým zaměstnancům neustále dodávat klid a podporu. Je velmi pravděpodobné, že firmy, které dají přednost vzdálenému pracovnímu prostředí, nekvalitní manažery, kteří neumí řídit tým na dálku, velmi rychle odhalí. Jsou to např. mikromanažeři či chaotičtí delegátoři, které bude potřeba dříve či později nahradit.

 

Jaká je tedy role manažera v případě vzdálených týmů? 

  • Manažer by měl svůj tým neustále podporovat a projevovat mu důvěru. Zaměstnanci by měli vědět, že si je vědom jisté nejistoty a úskalí vzdáleného prostředí.
  • Manažer by měl neustále opakovat vize, mise a hodnoty firmy, které musí být z jejich práce „cítit“ tak, aby měli neustále pocit, že jsou součástí týmu a budují jeho stabilitu.
  • Měl by zaměstnancům vysvětlit svá rozhodnutí a informovat je o tom, proč se věci dějí, proč to dělají oni a podobně.
  • Důvěra je zde klíčová – manažer musí věřit svým zaměstnancům a stejně tak oni musí věřit jemu. Podobně důležité je, aby si zaměstnanci věřili mezi sebou.
  • Manažer nesmí být mikromanažer, měl by dát svým zaměstnancům více autonomie dělat rozhodnutí, dát jim větší zodpovědnost za řešení problémů apod.
  • Pravidelná zpětná vazba je klíčový prvek pro vzdálené pracovní prostředí. Důležité je chválit veřejně a kritizovat v soukromí, a to citlivě, aby tato kritika podpořila růst. Nezbytná je také empatie.
  • Manažer by také měl dodržovat předem nastavenou pracovní dobu zaměstnanců, což jim pomáhá udržovat zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Mimo jiné tak lze zabránit syndromu vyhoření, který je dle studií pro práci ze vzdáleného prostředí běžnější.

 

 

Doporučení pro manažery

Zbavte se meetingů a porad, které nejsou opravdu nutné. Využijte flexibilitu, kterou toto vzdálené prostředí přináší.

Komunikujte víc, než je třeba, a to v rámci veškeré komunikace (např. i prostřednictvím emailu), všude předpokládejte dobré úmysly. Z této komunikace nelze vyčíst tón hlasu ani řeč těla, což může mnohdy vést k nepochopení.

Respektuje kolegy, jejich denní režim, aktuální vytíženost apod. Určete pravidla pro to, co je třeba řešit synchronní komunikací (zavoláním, videokonferencí apod.) a co asynchronní komunikací (email, Skype apod.). Snažte se, aby na týmových videokonferencích měl možnost promluvit každý z členů týmu.

Doporučujeme také nastavit pravidelné meetingy, včetně konzultací (nemělo by jít pouze o reporting) a poskytněte také prostor pro zpětnou vazbu a témata k řešení (obavy, problémy apod.).

Klíčové informace by měly být předávány v písemné formě, ideálně na společném úložišti, aby je mohl každý dohledat.

Nastavte jasná pravidla pro komunikaci s klienty. Nezapomeňte, že prostřednictvím vzdálené komunikace je potřeba dodržovat profesionalitu (oblečení, tón komunikace, časové prodlevy apod.).

Pokud je to možné, jednou za čas uspořádejte setkání celého týmu, ať už v kanceláři nebo prostřednictvím společných snídaní či obědů.

 

Remote není pro všechny

Je důležité si uvědomit, že ne každou firmu nebo tým lze řídit na dálku, a ne každou pracovní pozici lze efektivně zvládnout z domova. Nicméně firem a týmů, které mohou pracovat vzdáleně, bude neustále přibývat. Přechod na vzdálené pracovní prostředí bude vždy chvíli trvat a vyžádá si neustálé vylaďování procesů, přesto je to změna, která má pro spoustu firem smysl. Takže, směle do toho.

 

 

Připravila: Hana Pelikánová

Partner rubriky: Scaleups