CoolClub pro IT odborníky

Umělá inteligence versus robotika: klíčové rozdíly a možnosti využití

06.06.2022

Uměle inteligentní roboti, kteří jsou kombinovanou aplikací umělé inteligence a standardních automatizačních robotů, jsou jen jedním z několika typů robotů. Takoví roboti využívají algoritmy a modely umělé inteligence k provádění více než jen opakovaných sérií pohybů a zvyšují svou autonomii. Roboti s umělou inteligencí jsou dnes velmi žádanými prostředky s několika možnostmi využití. Rozlišovacích faktorů mezi AI a robotikou je několik, ale tři zde vyjmenované umožňují lidem je jasně pochopit.

 

Magazín

 

Roboti mohou v budoucnu celosvětově nahradit přibližně 800 milionů pracovních míst, čímž se přibližně 30 % všech profesí stane bezpředmětnými. Také pouze 7 % podniků v současné době umělou inteligenci nevyužívá, ale pouze ji zkoumá.

Takovéto statistiky lidem zamotávají hlavu a nutí je věřit, že roboti a AI jsou jedno a totéž, což nikdy nebyla pravda. Místo toho podniky a vlády používají aplikace založené na robotice, které lze označit za konvergenci AI a robotů. Na rozdíl od toho, co se ukazuje ve většině dystopických sci-fi filmech nebo knihách, nejsou všichni roboti inteligentní.

 

Koncepční rozdíly

Strojové učení a posilování učení v průběhu času dolaďují analytické schopnosti takových aplikací. Aplikace založené na umělé inteligenci proto disponují neomezenou schopností zlepšovat se v úlohách, které provádějí.

Vezměte si například aplikaci TikTok. Stejně jako většina aplikací sociálních médií i TikTok používá sociální graf, který uživatelům poskytuje doporučení na základě stránek, které sledují, a videí, která se jim líbí. Algoritmy strojového učení TikToku jdou ještě o krok dál než jiné aplikace sociálních médií, protože k poskytování návrhů uživatelům používají také graf zájmů - využívají počty zhlédnutých videí.

Tyto návrhy budou zahrnovat tvůrce a videa, která se podobají těm, která uživatelé sledovali nejdéle. Pokud například uživatel pokračuje ve sledování videa s kočkou déle než 20 sekund, algoritmy TikToku nasměrují k jeho personalizovanému videokanálu další videa s kočkami, jinými kočkovitými šelmami a dalšími zvířaty, aby si nakonec na aplikaci vytvořil závislost.

Vzhledem k tomu, že videa TikToku trvají zpravidla méně než minutu, mohou shromažďovat obrovské množství dat a dosáhnout špičkové personalizace rychleji než jiné aplikace sociálních médií.

Takto funguje umělá inteligence - využívá různé druhy dat jako referenci pro zlepšení své práce v průběhu určitého časového období. Jak již bylo uvedeno dříve, čím větší je soubor dat, tím lépe bude nástroj založený na umělé inteligenci fungovat z hlediska rychlosti a přesnosti práce.

Zjednodušeně lze robotiku definovat jako technologické odvětví, které se zabývá návrhem, vývojem a konstrukcí robotů. Tyto stroje jsou programovatelné a komunikují s jinými zařízeními nebo lidmi prostřednictvím senzorů pro sběr dat.

Roboty lze používat k provádění autonomních nebo poloautonomních úkolů. Některé roboty - například typu telerobot - jsou zcela neautonomní, protože jejich fungování musí být řízeno prostřednictvím lidské obsluhy. Jak je vidět, roboti na základě pravidel nepřemýšlejí a nerozhodují se.

Roboti i umělá inteligence umožňují podnikům směřovat ke společnému cíli - automatizaci řízené umělou inteligencí.

 

 

Rozdíly ve stupni automatizace

Prostá automatizace zahrnuje použití softwaru, zařízení, senzorů nebo jiných technologií v kombinaci k provedení úkolů, které by za normálních okolností prováděl jednotlivec nebo skupina pracovníků. Složitost kombinace zařízení závisí na typu operace, která je automatizována. Automatizace může být dvojího druhu - softwarová automatizace a průmyslová automatizace.

Softwarová automatizace zahrnuje zařízení naprogramovaná k provádění opakujících se úloh pomocí matematiky a logiky. Může take zahrnovat automatizaci grafického uživatelského rozhraní používanou k testování počítačových programů. Tento typ softwarové automatizace se používá k záznamu činností uživatele při jeho interakci s grafickým uživatelským rozhraním a je užitečný k provádění změn základního softwaru aplikace.

Kromě toho automatizace softwaru zahrnuje také automatizaci obchodních procesů (BPA) - použití standardních automatizačních nástrojů ke zlepšení kvality služeb zákazníkům nebo minimalizaci nákladů. BPA integruje softwarové aplikace, personální a hardwarové nástroje s cílem zefektivnit obchodní operace.

 

 

Robotická automatizace procesů (RPA) zahrnuje softwarové roboty neboli boty, kteří píší počítačové programy jako lidští programátoři. RPA pracuje na základě naprogramovaných skriptů. Inteligentní automatizace procesů (IPA) zahrnuje využití umělé inteligence k tomu, aby softwarové aplikace byly intuitivnější a podobnější lidem.

V IPA používají roboti minulá data jako reference k provádění akcí inteligentněji než zařízení pro automatizaci softwaru, která používají pracovní mechanismus založený na pravidlech nebo skriptech. Průmyslová automatizace zahrnuje využití robotů k řízení a správě těžkých průmyslových operací - například balení výrobků, řízení skladů a výroby.

Robotika se sice také zabývá automatizací, ale kombinuje se i s dalšími obory - strojírenstvím, informatikou a v mnoha případech také s umělou inteligencí. Roboty řízené umělou inteligencí mohou samostatně vykonávat funkce a úkoly, které se od nich očekávají, pomocí algoritmů strojového učení.

Ačkoli se standardní automatizační roboti již používají pro několik druhů obchodních úkolů, roboti, kteří autonomně pracují s algoritmy AI, budou v budoucnu optimalizovat organizační operace.

 

 

Rozdíly v přizpůsobivosti

Umělá inteligence přináší robotice nové oblasti, například koncept sebeuvědomělých robotů. Obvykle jsou roboti jen stroje vyrobené z kovu, senzorů, kabelů a několika druhů elektroniky. Kombinace umělé inteligence a robotiky, strojového učení a senzorických technologií umožňuje vytvořit situačně uvědomělé roboty, kteří dokáží "vycítit" přítomnost lidí v okolí.

Takoví roboti mají čich, prostorovou blízkost a schopnost reagovat na podněty. Umělá inteligence je také užitečná k tomu, aby roboti byli téměř stejně obratní jako lidé. AI také umožňuje vývojářům robotů vytvářet koncepty, jako je Sophia, jeden z nejznámějších sociálních robotů na světě.

Kromě autonomního myšlení, rozhodování a mobility disponuje Sophia také schopnostmi určovat emoce lidí a navazovat s nimi interaktivní rozhovory podobné lidským. Roboti existují proto, aby převzali úkoly, které by člověk neměl dělat. Obecně platí, že roboti pracují v rámci přísných pravidel, aby automatizovali úkoly a umožnili lidem soustředit se na úkoly, které vyžadují inteligenci.

Naproti tomu v případě umělé inteligence jde o co největší polidštění technologie. Modely AI jsou nedílnou součástí CRM, osobních asistentů a systémů ERP. Tyto úlohy jsou velmi složité a vyžadují přesné vyhodnocování dat a schopnost rozhodování. Také je třeba rozhodovat s ohledem na širokou škálu faktorů a tisíce terabajtů dat. Modely používané v takovém systému se neustále učí a s časem se neustále zlepšují.

Umělá inteligence a robotika tvoří pro podniky, chytrá města a další oblasti impozantní kombinaci. AI umožňuje robotické automatizaci neustále se zdokonalovat a provádět náročné obchodní operace bez náznaku chyby.

 

Tip! 3 technologie, které budou utvářet budoucnost metaverse

 

 

Připravil: Radek Svoboda