CoolClub pro IT odborníky

Stručný přehled podmínek a povolení pro pobyt a práci na území ČR

17.03.2022

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo nový typ speciálního dlouhodobého víza pro občany Ukrajiny. S tímto vízem mohou na území České republiky legálně pobývat a zažádat o povolení k zaměstnání. 

 

Novinky

 

Pro vstup na území Česka je nutné se prokázat pouze platným biometrickým pasem a pobývat zde je možné po dobu 90 dní bez víza. Jedinou podmínkou je registrace u cizinecké policie, pokud tak neučiní ubytovací zařízení a platné zdravotní pojištění.

Speciální dlouhodobé vízum lze vyřídit na pracovištích OAMP Ministerstva vnitra nebo podat žádost v Krajských asistenčních centrech na pomoc Ukrajině. Jejich seznam je dostupný na webu Ministerstva vnitra České republiky.

Žádost o speciální dlouhodobé vízum musí obsahovat vyplněný tiskopis, platný cestovní pas a fotografii pasového formátu. Po vypršení 90 dní je možné zažádat si o speciální dlouhodobé vízum, které umožní legální pobyt v České republice a vyřízení žádosti o povolení k zaměstnání na Úřadu práce.

S dlouhodobým vízem jsou lidé také automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění.

 

 

Připravila: Erna Březinová