CoolClub pro IT odborníky

Psychiatři pomáhají dekódovat, co prozradí textové zprávy o svém odesilateli

Napadlo vás někdy, co o vás vypovídají vaše odeslané sms zprávy? Mimi Winsberg, psychiatrička ze Stanfordu, poodkrývá, co všechno esemesky prozradí o duševním zdraví odesilatele. Winsberg se specializuje na oblast digitálního zdraví a vymýšlí algoritmy pro rozpoznávání duševních onemocnění.

 

Magazín

 

Psaní textových zpráv se skutečně rozmohlo v roce 2007 s rozšířením chytrých telefonů, ale rychle se stalo hlavním způsobem naší vzájemné komunikace. Textové zprávy jsou více než jen zkratka. Existuje v prostoru mezi mluvenou řečí a formálním psaním a je to jazyk, který všichni společně vymýšlíme za pochodu.

Chybí mu mnoho neverbálních signálů, které lidem pomáhají porozumět si navzájem: oční kontakt, skloňování, výraz tváře, tón hlasu. Sémantika a styl to tedy musí kompenzovat.

 

Princip tenkého řezu

Pomocí principů "tenkého řezu" - tedy rozpoznávání vzorců z malé, ale reprezentativní podmnožiny dat - můžeme textové zprávy využít k rychlému poznání nových lidí, kteří nám vstupují do života. Získáme informace o jejich osobnostech, stylech připoutání a dalších věcech.

Výzkum na pomezí jazyka a psychologie ve spojení s výpočetní silou datové vědy ukázal, že i malé vzorky textových zpráv mohou pomoci odhalit, jak si člověk stojí z hlediska faktorů osobnosti - nebo dokonce určit, kdy je někdo v depresi. Volba slov, gramatika, používání zájmen, interpunkce a výběr emoji jsou tajnými okny do mysli.

I analýza jednotlivých slov může být výmluvná. Extroverti například častěji používají slova "ústa" a "jiný" spolu shttps://www.cooljobs.eu/cz otazníky, zatímco neurotiky přitahují slova jako "hrozný", "ačkoli" a "depresivní". Lidé s vysokou mírou svědomitosti častěji opepřují věty slovy "dokončený", "hloupý" a "nudný", zatímco lidé otevření novým zkušenostem dávají přednost slovům "lidový", "poezie", "lidský" a "vždy".

 

 

Pozor na zájmena

Závěry lze vyvodit i z něčeho tak zdánlivě nevinného, jako je výběr zájmen. Například depresivní lidé dávají přednost používání zájmena první osoby jednotného čísla - "já" - před zájmeny druhé a třetí osoby. Lidé, kteří používají zájmena druhé osoby, jako je "vy" a "váš", bývají příjemnější a svědomitější; to jsou mistři dlouhodobých vztahů.

Na druhé straně ti, kteří zdůrazňují zápory, jako je "ne" a "nikdy", spolu s budoucím časem nebo kteří čerpají z kognitivních nesrovnalostí ("měl by", "mohl by", "chtěl by"), bývají méně svědomití, a proto je méně pravděpodobné, že vytvoří vztahy s vysokou důvěrou.

Naše texty zanechávají otisky osobnosti. S každým klepnutím palcem vydáváme drobné kousky sebe sama a psychologické podpisy, které lze dekódovat.

 

Dekódování vztahů

Nejenže textové zprávy odhalují psychologické rysy člověka, ale při pohledu na výměnu zpráv mezi dvěma lidmi lze také odhalit rysy, které jsou pro daný pár jedinečné. Mohou nám pomoci dekódovat, v jakém vztahu se nacházíme, nebo vytvořit takový vztah, jaký bychom chtěli mít.

To, jak přesně lidé zrcadlí styl toho druhého, nám může napovědět o chemii a kompatibilitě. Jedná se o druhy dovedností, které mnozí z nás intuitivně používají při osobním kontaktu, ale zatím jsme se nenaučili totéž dělat prostřednictvím textu.

Pokud se podíváme na jazykové prvky v textu - jako je shoda jazykových stylů a vzorců komunikace - a dekódujeme jazyk, můžeme zjistit, zda je pár sladěný, jaká je jeho mocenská dynamika a jak zvládá konflikty. Všechny tyto prvky mohou předpovídat dlouhodobou udržitelnost vztahu.

Lidé se liší v tom, jak nejraději vyjadřují a přijímají lásku prostřednictvím textových zpráv - jejich "textový jazyk lásky". Lidé se také odlišně vyrovnávají se stresem prostřednictvím textových zpráv. Existují zákonité způsoby, kterými vyjadřujeme intimitu, autonomii, důvěru a úzkost - a textová výměna může toto vše teleskopovat.

 

 

Zdravotní dokumentace vztahu

Textová vlákna zanechávají v reálném čase digitální výdutě naší romantické komunikace, a jako taková nám mohou pomoci zpětně diagnostikovat počátek nemoci vztahu - nebo, když už je příliš daleko, umožňují provést „pitvu“.

Jak se vyvíjí vztah, vyvíjejí se i jeho textové zprávy. Náš mozek může podvědomě zaregistrovat, že se náklonnost prohlubuje nebo že se někdo vzdaluje, ale kdybychom byli dotlačeni, těžko bychom přesně určili, jak to víme.

Někdy tyto křižovatky vycítíme na niterné úrovni, prostřednictvím nejasných pocitů vzrušení nebo rozechvění. Zejména v textu se však snadno zmýlíme - někdy na úkor našich vztahů.

 

Analýza osobnosti

Kolik z nás už někdy litovalo, že poslalo rychlou zprávu, která měla těžko předvídatelné následky? Koho někdy textová zpráva nezmátla nebo nerozčílila? Tyto krátké zprávy vyťukané našimi palci mohou být zdrojem mnoha zmatků. Byl to sarkasmus? Humor? Urážka?

Kombinací behaviorálního výzkumu s příklady skutečných textových zpráv poskytuji nástroje k analýze osoby, párového pouta a oblouku vztahu pouze pomocí textových zpráv.

Jakmile si uvědomíte, jaká věda a psychologie se skrývá za textovými zprávami, už nikdy je nebudete vnímat stejně. Naučíte se rozpoznávat červené vlajky. Budete schopni zaujmout zvídavější, inteligentnější a informovanější přístup ke všem svým vztahům - romantickým, profesním i jiným.

 

Tip! Aplikace s názvem Nepanikař umí poskytnout první pomoc při depresi či úzkosti. Co o ní prozradila její autorka?

 

 

Připravil: Radek Svoboda