CoolClub pro IT odborníky

5 nejoblíbenějších typů přijímacího interview. Jaký druh je pro vaši firmu ten nejlepší?

Jiná firma, jiný nábor. Hledáte inspiraci, jak dělat výběrové řízení lépe a efektivněji? Sepsali jsme pro vás seznam 5 oblíbených forem interview, které vaše uchazeče důkladně proklepnou. Inspirujte se behaviorálním, případovým nebo panelovým pohovorem a objevte, jaké benefity mohou přinést vaší společnosti.

 

HRstack

 

Behaviorální pohovor

Nejvyužívanějším druhem pohovoru je jednoznačně behaviorální pohovor, který se zaměřuje chování kandidáta a jeho způsob řešení nejrůznějších situací. Jak určit, zda uchazeč na dané pozici zazáří? Podle jeho minulosti na obdobných pozicích.

Určete si dopředu 5 klíčových dovednosti, které vychází z popisu pozice, a vytvořte sadu otázek, které je prověří z hlediska jeho předchozí kariéry. Ideální volbou jsou otevřené otázky, u nichž se člověk hezky rozpovídá. Každou dovednost můžete ověřit například 2 až 3 otázkami.

 

Modelové otázky 

  1. Jak jste řešili situaci, kdy vaši kolegové nedodrželi deadline, a tím zdrželi celý projekt?
  2. Co jste dělali, když váš klient nebyl spokojený s výstupem, který jste pro něj připravili?
  3. Jak jste postupovali, když na vás nahrnulo více úkolů najednou?

 

Kdy ho použít?

Hodí se pro široké spektrum pozic (juniorní i seniorní).

Chcete otestovat schopnost řešení konfliktů a výzev v práci. 

 

 

Panelový pohovor

Panelový pohovor je typický tím, že se ho účastní minimálně dva a více členů náborové komise. Může to být generální ředitel, vedoucí týmu, personalista nebo také psycholog. Všichni společně hodnotí komunikační schopnosti uchazeče, jeho přizpůsobivost při jednání s více lidmi nebo schopnost ustát tlak.

Přidanou hodnotou panelového pohovoru je to, že díky účasti vícero lidí snížíte riziko zkreslení. Na druhou stranu je zase značně náročný z hlediska organizace a času.

Tip: Doporučujeme vždy zvolit jednoho člověka z náborové komise, aby pohovor moderoval a předával slovo jednotlivým členům.

 

Kdy ho použít?

Potřebujete souhlas od vícero zaměstnanců firmy.

Vybíráte kandidáty na klíčové pozice.

Chcete uspíšit náborový proces.

 

Skupinový pohovor

Obdobou panelového pohovoru je skupinové interview, které probíhá za přítomnosti více kandidátů najednou. Díky tomu máte možnost vidět, jak spolu kandidáti komunikují, jak pracují v týmu a jak zvládají různé modelové situace a výměnu rolí.

To vám umožní dělat informovanější rozhodnutí, a to na základě srovnání jednotlivých výkonů. Stejně jako u panelového pohovoru snížíte riziko rozhodování podle předsudku.

 

Kdy ho použít?

Chcete rychle obsadit pozici/či více pozic najednou.

Potřebujete ušetřit peníze na nábor.

Hledáte lidi se skvělými komunikačními schopnostmi a potenciální vůdce.

 

 

Assessment centre (AC)

Intenzivní a vysoce sofistikovanou formu pohovoru představuje assessment centrum, které pro mnoho uchazečů bývá hotovou noční můrou. Skládá se totiž z celé řady nejrůznějších úkolů a trvá klidně celý den, a navíc během toho musí interagovat s dalšími 5 až 10 uchazeči.

To vše pod ostrým zrakem několika hodnotitelů – někteří organizují úkoly, jiní se zapojují do interakce s dalšími uchazeči, jiní vše jen z povzdálí sledují.

 

Druhy zkoušek AC:

Osobnostní dotazníky (psychologické testy)

Představení (formou běžného pohovoru)

Skupinové úkoly na řešení modelových situací (řešení konfliktu mezi zaměstnanci, plánování firemní akce…)

Individuální úkoly (dovednostní testy, prezentace tématu, psaní esejí, testy z cizích jazyků…)

 

Kdy ho použít?

Při obsazování důležitých seniorních pozic (manažerské a vedoucí pozice).

Při druhém či třetím kole výběrového řízení.

 

Případový pohovor

Chcete ověřit analytické dovednosti a schopnosti řešit problémy? Vsaďte na případové pohovory (case interviews). Recruiteři vyzvou kandidáty, aby přišli s plánem na řešení určitého obchodního problému (jako je nízká ziskovost nebo klesající podíl na trhu).

Otázky jsou obecné, nejednoznačné a vyžadují, aby se kandidáti doptávali a přišli s vlastním návrhem řešení. V rámci těchto úkolů neexistuje jedna správná odpověď, spíše se sleduje, jakým způsobem kandidát uvažuje. Nejčastěji se posuzuje numerické a verbální myšlení, komunikační, prezentační a obchodní dovednosti stejně jako všeobecný přehled o trhu. 

 

Kdy ho použít?

V oblasti obchodního poradenství a investičního bankovnictví.

 

Co si z toho vzít?

Při výběru pohovoru vždy zvažte: váš finanční budget, časovou náročnost a váš cíl. Z hlediska času a organizace jsou nejvíce náročné AC a panelové pohovory, naopak nejméně behaviorální a skupinové pohovory.

S tím se také pojí váš cíl – pokud cílíte na užší skupinu vysoce kvalifikovaných kandidátů, pak je dobré se na nábor řádně připravit a sáhnout po sofistikovanějším druhu pohovoru, který vám přinese očekávané výsledky.

 

Tip! Inspirujte se dalšími HR články: 20 otázek, se kterými odhalíte skutečnou osobnost uchazečů nebo Jak se vyhnout zkreslení při náboru? Přečtěte si, co radí zahraniční experti z Forbes Coaches Council

 

 

Připravila: Petra Pruden