CoolClub pro IT odborníky

Jak oslovit různé generace? Zjistěte, jak nalákat do firmy generaci X, Y a Z!

02.05.2022

Co generace, to jiné příběhy a hodnoty. Jako recruiteři nebo HR manažeři byste měli vědět, jak přitáhnout do firmy zástupce různých generací a jak k nim přistupovat. Odhalte, co se skrývá pod názvy generace X, Y nebo Z a zjistěte, co v práci potřebují. 

 

HRstack

 

Věková diverzita otevírá dveře báječné spolupráci

Není nic lepšího, než když různé generace pracují ruku v ruce. Věková diverzita pracovního týmu je klíčové téma, které do pléna přináší mnoho diskuzí. Odborníci říkají, že týmy složené z různých věkových skupin pracují lépe a efektivněji.

Když se střetávají různé pohledy na věc, výsledkem je výživný brainstorming, který může posunout fungování celého týmu na novou a lepší úroveň. Jednotliví členové se od sebe mohou navzájem učit a inspirovat jeden druhého. 

 

Generace X: Husákovy děti

Generace X je někdy označována přezdívkou Husákovy děti. Jedná se o osoby, které se narodily mezi lety 1965–1980. Podle statistických dat je jich v Česku přes 2,2 miliony, takže by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.

Tato generace má za sebou zajímavé časy: zažila socialismus, mrkváče, mončičáky i kazeťáky. Lidé z této generace vyrůstali v době, kdy mít dobrou práci a stabilní příjem patřilo k nejvyšším prioritám. Jejich předností je zodpovědnost, nezávislost v práci a jejich loajalita vůči zaměstnavateli. Podle průzkumu společnosti Ipsos z roku 2018 je tato generace dokonce více loajální než jakékoliv jiné.

„Ze zástupců generace X jsou dnes už často manažeři a řeší, jak zacházet s odlišnostmi mladších generací. Tato generace je zvyklá pracovat ve standardním režimu, byla u vybudování kapitalismu, kdy bylo normální pracovat přesčas, neřešit pracovní dobu, neočekává jiné zacházení, než jsme byli zvyklí. Jsou to lidé, u kterých se předpokládá, že vzhledem k věku budou věrní firmě a nepotřebují speciální přístup,“ popisuje Lenka Šilerová, Senior Consultant ERM ve společnosti Ipsos.

 

Na co nalákat Generci X?

Dopřejte jí flexibilitu. Zaměstnanci v tomto věku mohou mít jak dospívající děti, tak staré rodiče. Benefit ve formě flexibilní pracovní doby či home officů určitě uvítají. 

Nabídněte možnosti seberealizace a dalšího vzdělávání. Obrovským mýtem je, že generace X už je moc stará, aby se učila nový věcem. Pravdou je, že zástupci této věkové skupiny se nebojí dělat změny, protože zpravidla bývají dobře finančně zabezpečení.

Dbejte na to, aby se cítili za svou práci dobře oceněni – ať už finančně, tak pocitově. V těchto letech se mohou setkávat s tím, že jejich děti odchází z domova, a tak hledají další smysluplné poslání. Chtějí vědět, že to, co dělají, je má význam.

 

 

Generace Y: Mileniálové

Důležitou pracovní sílu představuje generace Y alias mileniálové, kteří do roku 2025 budou tvořit převážnou část populace v produktivním věku. Jedná se o osoby, kteří se narodili v 80. a 90. letech. Jejich dětství bylo diametrálně odlišné od generace X – symbolem se staly šusťáky, ledvinky, časopis Bravo, hudební pořad Eso, ale technologický pokrok v podobě telefonů a počítačů.

Dalším klíčovým prvkem je větší touha po svobodě a nezávislosti. Není potřeba, aby se trápili v práci, která je nebaví a nenaplňuje (viz příběh jejich rodičů). To raději změní zaměstnavatele. Na základě toho se může projevovat fenomén zvaný job-hopping. V práci pro ně nejsou až tak důležité finance, jako čas, který jí věnují. Práce jen pro ně jen prostředkem k vydělávání peněz, nikoliv smyslem života. 

„Měli bychom jim dávat najevo, že pokud budou pracovat, mohou získat vše, po čem touží, ale že cesta k úspěchu není jednoduchá a přirozeně obsahuje neúspěch a zklamání, přičemž uspěje jen ten, kdo se nevzdá. Protože mnoho mladých si zvyklo po prvním neúspěchu rezignovat a hledat snazší cestu, měli bychom jím současně dát najevo i to, že jsme připraveni je podpořit a pomoc jim,“ říká sociolog Vojtěch Bednář.

 

Na co nalákat mileniály?

Nabídněte jim svobodu, po které touží. Zabodovat můžete s více dny placené dovolené, sick days i home officemMileniálové se snaží osobní život spojit s budováním kariéry. Hledají zaměstnavatele, který jim nabídne dostatečný prostor pro realizaci v obou sférách. Nejsou pro ně důležité jen peníze. Dívají se také, zda je práce užitečná a zda má vyšší smysl. 

 

 

Generace Z: Internetová generace

Dostáváme se k nejmladší generaci na trhu práce, a tou je generace Z. O zástupcích této věkové skupiny (od roku 1997 do 2010) se říká, že se narodili s telefonem v ruce. Jejich dětství bylo prodchnuté moderními vychytávkami, smartphony a sociálními sítěmi. Jsou proto zvyklí žít v rychlém tempu a být vždy online.

Nejmladší generace lidí narozených okolo roku 2000 v pracovním procesu je teprve na začátku. Často přehnané požadavky, nejasné perspektivy, nejistota i velký tlak očekávání na ně jim dělá život velmi nesnadný. Velmi tedy záleží na jejich mentorech, vedoucích, ale i rodičích,“ vysvětluje Bednář.

Zástupci generace Z ví, že budoucnost tohoto světa leží v jejich rukou. Odmítají proto zavírat oči nad aktuálními problémy, jako je globální oteplování, rasismus, homofobie nebo xenofobie. Často se tak poohlíží po zaměstnavateli, kterému to není lhostejné. Hledají práci, která má smysl a pozitivně ovlivní současný svět. Jsou zvídaví, rádi se učí a nemají problém přizpůsobit se novinkám, což zaměstnavatel vždy ocení.

I když se na první pohled může zdát, že generace Z je kvůli dokonalé adaptaci na moderní technologie zpohodlněná, opak je pravdou. Studie agentury Monster ukazuje, že za dobrou finanční odměnu klidně vezmou i přesčasy. Výzkum Workforce Institute zase odhaluje, že zástupci Generace Z se považují za nejpracovitější generaci ze všech.

„Tato generace je stále ještě velmi mladá na to, aby bylo možné sjednotit její charakteristiku. V tuto chvíli je již ale jasné, že hlavní doménou této generace budou informační technologie, které jsou s touto generací spjaty již od narození,“ doplňuje HR konzultant Petr Kmošek.

 

Na co nalákat generaci Z?

Stejně jako mileniálové hledají svobodu. Flexibilní pracovní doba, hybridní režim a možnost vybrat si úvazek pro ně představuje už běžný standard. Etické pracovní postupy a smysluplnost povolání je pro ně velmi důležitá. Generace Z dokáže být v práci velmi ambiciózní. Zdůrazněte kariérní růst a dopřejte jí možnosti seberealizace. Nabídněte jim v práci oporu, aby jejich kariérní rozjezd byl co nejpříjemnější.

 

Škatulky jsou dobré, ale? Typické znaky generací berte s rezervou

Jak říká jedno známé rčení: „Nelze házet všechny do jednoho pytle“. Kategorizování je dobré v tom, že vám zjednoduší nahlížení na určité téma. Pravdou ale je, že znaky generací není možné zobecňovat.

Každý uchazeč si zaslouží individuální přístup a jeho přání či potřeby v práci nejde definovat pouze věkem. Výše zmíněné tipy tak můžete brát jen jako odrazový můstek, nikoliv jako obecnou pravdu.

 

 

Připravila: Petra Pruden