CoolClub pro IT odborníky

Jak Češi vnímají umělou inteligenci? Průzkum odhalil zajímavé výsledky

27.02.2023

Češi jsou připraveni vítat umělou inteligenci s otevřenou náručí. Průzkumy ukazují, že jejich přístup k AI je pozitivní a oceňují jeho potenciál přinášet užitečné výsledky. Zároveň jsou si ale vědomi rizik, která s sebou přináší, a proto požadují, aby byla AI využívána s rozmyslem.

 

Magazín

 

Technologická společnost Agnostix přišla loni s průzkumem, ve kterém se ptali více než 1000 respondentů napříč českou republikou na jejich vztah k umělé inteligenci. Jak už Češi mnohokrát ukázali, k technologickým pokrokům se staví pozitivně a s využíváním technologckých novinek nemají problém.

Totéž vyplývá z již zmíněného průzkumu, výsledky poukazují na to, že 41 % lidí má k AI pozitivní nebo otevřený vztah, zatímco pouze 4 % lidi se k této technologii staví vyloženě negativně.

Fakt, že umělá inteligence pomáhá si uvědomují 2/3 lidí, stejně tak, jako jsou jim známy i konkrétní oblasti. Nejčastěji odpovídali, že je to v oblasti diagnostiky nemocí, využívání vědeckých dat, průmyslu, dopravě, financích a v oblasti uměleckého vyjádření.

 

 

Nejčastější využití

Jedním z nejčastějších případů využití AI v podnicích se týká právě zákaznické zkušenosti, služeb a podpory. Chatboti tak například využívají algoritmy strojového učení a NLP (neurolingvistického programování), aby porozuměli požadavkům klientů a vhodně reagovali.

Další velmi prospěšné využití nachází umělá inteligence v cíleném marketingu, využívají ji poskytovatelé online vyhledávání, stejně jako online prodejci a další internetové subjekty. Jejich cílem je lépe tak porozumět uživatelům, jejich nákupním zvyklostem, aby na ně bylo možné cílit vhodnou na míru šitou reklamou.

Společnost Gartner zabývající se především technologickým výzkumem a poradenstvím už v minulosti předpověděla, že v letech 2020–2024 bude 50 % organizací spotřebitelského řetězce investovat právě do aplikací podporujících AI a pokročilé analytické schopnosti.

A skutečně, organizace napříč odvětvími nyní využívají AI ke zlepšení organizace svých spotřebitelských řetězců. K lepší předvídatelnosti toho, co bude kdy potřeba i co se týká například optimálního času přesunu dodávek, využívají právě algoritmů strojového učení.

 

Nejvíce ve zdravotnictví

Přijde-li řeč na jednotlivá odvětví, ve kterých je AI rozhodně nápomocná, je na místě zmínit v první řadě zdravotnictví. Zde našla umělé inteligence svůj účel, především v analýze obrovského objemu dat za poslední desetiletí k odhalení vzorců či poznatků, které lidé nejsou schopni sami najít. Přispívá tak k přesnějším a časnějším diagnózám a k tvorbě individuálnějších léčebných plánů s ohledem na maximální účinnost pro každého pacienta.

V odvětví finančnictví se uplatňuje AI při odhalování podvodů, analýze historických dat, ale i těch v reálném čase pro okamžité rozhodování o legitimitě jednotlivých transakcí. Zároveň dnes společnosti využívají AI pro více specializované aplikace, jako je správa majetku, schvalování úvěrů, rozhodování o obchodování apod.

V neposlední řadě se AI využívá také v průmyslovém sektoru, a to jak pro prediktivní údržbu strojů, kdy je AI schopna určit nejpravděpodobnější dobu nutnosti servisu zařízení, tak i k optimalizaci plánování údržbářských prací. V továrnách se pak například podílí na zvyšování efektivity.

A na závěr nelze nezmínit zásluhy AI také v dopravě. Umělá inteligence umožňuje navyšovat počet samořízených vozidel, která se stávají stále chytřejšími. Využívá se také ale pro inteligentnější řízení dopravních operací a logistiku dopravy.

 

 

Obavy ze zneužití

Přestože se Češi obecně staví k AI pozitivně, stále se objevují obavy ze zneužití. Nejčastěji se česká společnost obává zneužití pro vojenské a kyberkriminální účely nebo i k omezování lidské svobody.

K umělé inteligenci a jejímu používání jsou, dle předpokladů, nejvíce nakloněni mladí lidé. Více než polovina zúčastněných (56 %) ve věku 18-26 let si myslí, že umělá inteligence slouží k tomu, aby lidem usnadňovala život.

Z hlediska profesí se dá říci, že se k AI pozitivněji staví techničtí a odborní pracovníci, stejně jako specialisté, ať už z odvětví zdravotnictví, vědy nebo vzdělání. Největšími fanoušky jsou ale bezesporu manažeři a osoby ve vedení, 60 % z nich AI fandí a čtvrtina už nyní prvků umělé inteligence využívá.

Mário Mitas, jeden ze spoluzakladatelů společnosti Agnostix uvádí, že TOP manažeři velkých technologických podniků mají určitě větší přehled o tom, co už dnes AI dokáže, včetně zvyšování efektivity, šetření nákladů či zvyšování výnosů. 

Ačkoliv se už s umělou inteligencí lze setkat v roli „obyčejného smrtelníka“ ať už v rámci například samoobslužné poklady, už naprosto samozřejmým placením prostřednictvím otisku prstu nebo FaceID, 3 % dotázaných přiznali, že vůbec netuší, co pojem umělá inteligence znamená.

A tak, i když laická veřejnost stále nemá konkrétní představu o podobách využití AI, uvědomuje si, že je to naše budoucnost. Přesvědčeno je o tom 52 % Čechů, nesouhlasí 12 % a ostatní jsou na vážkách.

Výsledky tohoto průzkumu dávají jasně najevo, že Češi jsou k umělé inteligenci přístupni a s jejím využíváním souhlasí. Jsou si však vědomi rizik, která její zavádění nese a chtějí mít jistotu, že bude využívána k užitku. To je důvod, proč se Češi stávají jednou z nejprogresivnějších zemí v Evropě, která je připravena využívat AI ve svém každodenním životě.

 

 

Připravila: Petra Sauerová