CoolClub pro IT odborníky

Exkluzivní rozhovor: Tomáš Elbl z Vodafone o prvním holografickém hovoru v Čechách

Holografický 5G hovor byl poprvé otestován v Karlových Varech letos 29. června. Není pochyb o tom, že vyvolal obrovskou vlnu nadšení po celé České republice. Připravili jsme exkluzivní rozhovor s Tomášem Elblem, ředitelem strategie pro Vodafone, v němž nám prozradil zajímavosti ze zákulisí fenomenálního hovoru a něco z plánů do budoucna. 

 

CoolDialog

 

Váš holografický hovor v České republice vzbudil velké pozdvižení. Jak to ale vypadalo na pozadí? Jakým způsobem probíhaly přípravy a co všechno bylo potřeba udělat proto, aby se mohl tento hovor uskutečnit?

Holografický hovor, který jsme ukázali na Karlovarském filmovém festivalu, byl pro nás první velkou zatěžkávací zkouškou sítě 5G, která v Karlových Varech ve stejný čas startovala. Propojili jsme laserovou holografickou projekci přes obousměrný přenos obrazu a hlasu se snímacím místě v naší centrále v Praze. Fakticky tak bylo nutné vybudovat nejen obě scény, ale i připravit datovou trasu o délce asi 120 km tak, aby byla schopna nést trvalou zátěž 100-200 Mbps, s extrémně nízkou prodlevou dat po cestě.

Přes řadu technologických testů 5G v průběhu příprav jsme ale celý holografický hovor stavěli z nezávislých komponent, s horkou generální zkouškou až několik hodin před festivalem. Samotná projekční scéna vznikla přes noc, ještě večer před tím byl v místě projekce večírek pro naše zákazníky.

 

Holografický hovor však se nakonec po všech přípravách podařil úspěšně zrealizovat. Jak reálně na vás ve skutečnosti působil obraz viceprezidenta Vodafonu Milana Zíky? Byla kopie pana Zíky opravdu tak realistická, jako se povídá?

Snažili jsme se, aby byl hologram dokonalý, a to se myslím povedlo. I kolegové, kteří o tajném projektu věděli, byli překvapeni, jak jasný a ostrý obraz ve skutečné velikosti se dá zobrazit.

Samozřejmě to vyžaduje optimálně vytvořené světelné podmínky, špičkovou laserovou techniku a hlavně obrovskou datovou kapacitu. Nicméně kvalita obrazu je velmi podobná HD nebo 4K LED televizi. Vše ale vynikne až v přímém srovnání s reálným člověkem vedle hologramu, kdy z fotografií je obtížné poznat, kdo je vlastně hologramem.

 

To musela být opravdu úžasná podívaná! Setkal jste se během zkoušek nebo i samotného přenosu s nějakými překážkami či všechno proběhlo hladce podle Vašich očekávání?

Technicky se povedlo připravit a i realizovat vše bez obtíží, překvapil nás vlastně jen problém, který souvisí s vlastním principem hologramu. Při zkouškách živého rozhovoru, pokud vedle sebe stojí fyzický člověk a hologram, musí si zvyknout, kde ten druhý stojí a pohybuje se, aby se neprolnuli, dívali stejným směrem a při pokusu o plácnutí si se trefili.

 

Předpokládám, že pro takovou náročnou záležitost bylo klíčové, aby přenos odpovídal určitým kritériím. Mohl byste nám prozradit, jaké parametry musí obecně holografický hovor splňovat, abychom se dočkali stejně plynulého přenosu jako z vaší karlovarské zkoušky?

Vzhledem k absenci standardů pro takový videohovor jsme vycházeli z obdobných parametrů potřebných pro klasické videopřenosy.

Datový přenos dosahoval až 200 Mbps a je nutné zajistit po celé přenosové trase prioritizaci takového toku. Druhým faktorem je pak minimální, několika milisekundové, prodlení mezi odesláním dat a jejich přijmutím na druhé straně, protože vlastní snímání, kódování video a následné zobrazení ovlivňuje vnímanou skutečnost ještě více. Celkově je tak akceptovatelné, když při hovoru je zpoždění do jedné sekundy, my jsme se pohybovali pod tímto limitem.

 

Ano, to je opravdu skvělý výsledek! Z tiskové zprávy se také dozvídáme, že holografický hovor je možný díky pohonu 5G sítí. Mohl byste nám říct, jak se 5G liší od dosavadních 3G a 4G?

Sítě 5G, které právě přichází do mobilního světa, jsou odlišné od tradičních 3G a 4G sítí v několika pohledech. Jde o novou generaci sítě, která přichází s razantním zrychlením – v Karlových Varech jsme dosáhli prakticky jednoho gigabitu. Dosahuje se toho efektivnějším využitím frekvenčních pásem, větším množstvím antén a dalších technický prvků. Dále ale 5G umožňují i vytváření specifických druhů mobilních sítí, například sítě vhodné pro profesionální firemní využití s definovanými a garantovanými parametry. Pro aplikace typu holografický hovor nebo podnikové aplikace, které bude vyžadovat nový průmysl, jde vytvářet oddělené vrstvy, které se vzájemně neovlivňují a neuvidí. Jsou pro zákazníky tak kritické i z hlediska lepší bezpečnosti dat a služeb v takové síti.

 

 

Potenciál této technologie je jak vidno opravdu velký. Otázka, která bude jistě zajímat všechny našeho čtenáře je: kdy by se tato novinka mohla dostat mezi koncové uživatele?

Sítě 5G již startují letos, první výrobci představili nové 5G smartphony a v zemích, kde již byly uvolněny 5G frekvence byly zahájeny komerční provozy. Nicméně jsme na začátku, bude potřeba vyměnit nebo doplnit značné množství komponent v mobilní síti, nestačí jen doplnit nové typy antén. Bude potřeba dovézt na vysílače optická vlákna, která jsou schopná zaručit kapacitu i další parametry přenosu. Bude potřeba i nových částí centrální sítě (tzv. core prvky), které jsou jiné než u současných LTE sítí.

Jako první v příštích dvou tak bude dostupný spíše rychlejší tradiční přístup k internetu, doplněný o metropolitní nebo lokální 5G sítě, které budou mít jasný komerční model kombinující více nových i tradičních telekomunikačních služeb. Odhaduji, že až mnohem později dojde k celorepublikovému a plošnému rozšíření 5G, neboť jeho určení je spíše spojené s určitou oblastí nebo typem služby (např. silniční koridory, železniční tratě, průmyslové oblasti, města).

 

Na závěr vám položím ryze subjektivní otázku. V čem spatřujete největší výhody 5G síti z hlediska její využitelnosti? Jinými slovy v jakých oblastech či situacích by mohl mít holografický hovor z Vašeho pohledu dobré uplatnění?

Mnoho výhod 5G již bylo zmíněno výše, ale jde především o jejich kombinování a doplnění o nové služby a možnosti, které přinesou jiná odvětví. Jde o tzv. enabler, platformu, které bude připravená našim partnerům poskytnout infrastrukturu, kterou potřebují a společně pak představit služby, které by za současných podmínek nešly realizovat. Často slýcháme o samořiditelných autech, věřím, že bez rozvinuté 5G sítě nebudou pořádně fungovat, protože kromě komplexní sensoriky a logiky v autech jako takových jde o obrovské množství přenášených a získávaných dat – z okolích systémů, aut, centrálních databází.

Holografický hovor je podobný příklad. Jeho principy jsou známé mnoho let, ale fakticky až s mobilními sítěmi 5G a dalších generací se půjde posunout a věřím, že se dočkáme náhrady videohovorů, které přineslo už 3G, za holografické projekce, které jsme dříve viděli v seriálech jako StarTrek.

 

Tomášovi děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchu firmě Vodafone s dalšími plány a strategiemi týkající se holografického hovoru! 

 

 

Připravila: Petra Pruden