CoolClub pro IT odborníky

Jak založit živnost?

08.04.2019

Rozhodli jste se začít pracovat na živnostenský list a nevíte, jak na to? Poradíme vám.

 

Magazín

 

Prvním a zásadním krokem je podle legislativy svéprávnost a bezúhonnost, pak si můžete o “živnosťák” bez obav zažádat. O živnostenské oprávnění se žádá na obecních živnostenských úřadech (obrátit se můžete na jakýkoliv v České republice), popřípadě můžete využít poboček Czech POINT. S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz a 1000,- Kč, kterými zaplatíte úhradu správního poplatku.

 

Jak na registrační formulář

Čeká vás vyplnit Jednotný registrační formulář, v němž kromě jiného uvedete právě předmět své podnikatelské činnosti. U vyplňování formuláře máte dvě možnosti. Buď jej vyplníte osobně na příslušném úřadě (s možností pomoci od úředníků), anebo si formulář stáhnete na internetu (hledejte "Jednotný registrační formulář"). Ten pak můžete zaslat i poštou přímo na živnostenský úřad. Jednodušší je však varianta odevzdat jej elektronicky - se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Správní poplatek se v tomto případě platí bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.  

Pamatujte na to, že pokud budete uvádět sídlo podnikání mimo místo své trvalé bydliště, budete potřebovat také souhlas majitele nemovitosti.

 

Výpis z trestního rejstříku shánět nemusíte

Jestliže chcete vykonávat činnost, která spadá mezi tzv. volné živnosti, nic dalšího již dokládat nemusíte. Výpis z trestního rejstříku si živnostenský úřad obstará sám. Pokud však žádáte o žaložení živnosti vázané, řemeslné nebo koncesované, budou nutné ještě doklady o odborné způsobilosti, popřípadě oprávnění danou činnost vykonávat. Kompletní seznam živností, v němž zjistíte, do jaké skupiny vaše živnost patří, naleznete v přílohách živnostenského zákona.

 

Jak se nahlásit na SSZ a ZP?

Výhodou jednotného registračního formuláře je, že se jeho prostřednictvím rovnou můžete nahlásit i správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Přímo na živnostenském úřadě můžete ale vyplnit a podat i přihlášku pro finanční úřad k registraci k dani z příjmů (nebo silniční daně).

Poté je již míč na straně úřadů (okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční úřad), ty by vám měly zaslat potřebné údaje pro placení záloh, a to včetně přiděleného variabilního symbolu. Jestliže se vám některý z úřadů do jednoho měsíce neozve, raději si svou registraci u nich ověřte.

 

Lhůty k přihlášení jsou krátké

Pokud nevyužijete možnost registrace přes jednotný registrační formulář, budete muset všechny úřady navštívit jednotlivě. V tom případě pamatujte na to, že k přihlášení se na finanční úřad máte patnáct dní ode dne, kdy jste začali podnikat, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění pak dnů osm.