CoolClub pro IT odborníky

Nejperspektivnější programovací jazyky pro blockchain

25.04.2022

Programovací jazyky používané v blockchainech jsou poměrně primitivní. Programátoři ale často čelí různým překážkám. Mnoho z nich vytvořilo pokročilé jazyky podobné těm, které se používají pro většinu moderního programování, protože tyto jazyky jsou snadné. Některé z nejnovějších možností programování jsou však o něco složitější. Které programovací jazyky jsou nejperspektivnější a jak fungují?

 

Magazín

 

Jazyk blockchainu

Programovací jazyky používané v blockchainech jsou poměrně primitivní, obvykle ne složitější než první kódy, které se objevily krátce po vzniku prvních strojů. Například Bitcoin Script umožňuje pouze několik akcí a informace se posouvají a přesouvají ze simulovaného zásobníku.

Neexistovaly žádné větší konstrukce, jako jsou smyčky, což je omezení, které má zaručit rychlé dokončení kódu. Programátoři, kteří by chtěli vytvářet inteligentní smlouvy nebo jiné programování blockchainu, musí být připraveni čelit různým překážkám. Zaprvé musí vymyslet stručné a efektivní systémy.

Zadruhé musí zvážit, co se stane, když se kód spustí v různých časech na různých uzlech. Mnoho vývojářů vytvořilo pokročilé a funkčně bohaté jazyky podobné těm, které se používají pro většinu moderního programování, protože tyto jazyky jsou snadné. Některé z nejnovějších možností programování jsou však o něco složitější.

 

Nejlepší programovací jazyky pro vývoj blockchainu

Solidity

Solidity, ovlivněný jazyky JavaScript, Powershell a C++, je prvním programovacím jazykem pro blockchain, který je třeba se naučit. Programovací jazyk pro blockchain Solidity vyvinul Vitalik Buterin, který stojí za projektem Ethereum. Slouží firmám zabývajícím se vývojem blockchainu a přináší nespočet výhod, jako například:

- Jednoduchost pro vývojáře,

- Přístupnost k infrastruktuře JavaScriptu, debuggerům a dalším nástrojům,

- Staticky typované programování,

- Možnost dědičnosti vlastností v chytrých kontraktech,

- Přesnost

 

Rust

Ačkoli je Rust v ekosystému Blockchainu nováčkem, je také hojně zvažován pro budování inovativních, neměnných a bezpečných řešení. Tento jazyk umožňuje open-source vývojářům vytvářet rychlé a efektivní Blockchain frameworky.

Slouží jim také vysoce schopný mechanismus správy mutabilních stavů, úžasná optimalizace kódu, lepší možnosti paměti a možnosti založené na souběžnosti.

 

 

Simplicity

Simplicity, který vytvořil Russell O' Connor, je jedním z vysokoúrovňových kódovacích jazyků pro Blockchain, který se na trhu objevil v listopadu 2017.

Programovací jazyk Simplicity je založen na jazyce Ivy a pracuje se syntaxí podobnou Haskellu, která usnadňuje a zefektivňuje kódování. Kromě toho má vysoce matematickou povahu a díky tomu je kódový řádek čitelný pro člověka.

Proto je velmi využíván pro vývoj inteligentních smluv a blockchainových řešení, která pracují jak s Bitcoinem, tak s virtuálním strojem Ethereum (EVM).

 

Java

Java, oficiální jazyk pro vývoj mobilních aplikací pro Android a preferovaná možnost pro vývoj backendu, je také považována za jeden z nejlepších programovacích jazyků používaných pro vývoj blockchainu.

Tento jazyk je odvozen od syntaxe jazyka C a je hojně volen pro vytváření sofistikovaných chytrých smluv a dApps (decentralizované aplikace) díky svým následujícím vlastnostem:

- Robustní podpora metodiky OOP

- Snadné čištění paměti

- Dostupnost velkého množství knihoven

Mezi nejlepší příklady blockchainových řešení vyvinutých v Javě patří NEM, IOTA, NEO a Hyperledger Fabric.

 

Python

Programování Blockchainu v jazyce Python ovládlo nejen svět vývoje aplikací, aplikací IoT a síťových serverů, ale ukazuje se jako přínosné i v oblasti Blockchain-as-a-service.

Tento jazyk, který vznikl v roce 1991, je široce používán pro vývoj dApps a Smart Contracts díky výjimečným vlastnostem, které nabízí. Mezi tyto vlastnosti kódování blockchainu v jazyce Python patří např:

- Programování blockchainu v jazyce Python je snadné na naučení.

- Přístup k dynamické architektuře

- Ideální pro základní i skriptovací přístupy,

- Podpora otevřeného zdrojového kódu

- Kódování blockchainu v jazyce Python je efektivní pro tvorbu prototypů

Steem, Hyperledger Fabric a NEO je několik populárních blockchainových projektů založených na jazyce Python.

 

 

JavaScript

Jazyk JavaScript, který je považován za jeden z nejlepších programovacích jazyků pro Blockchain, je také jedním z nejlepších jazyků pro vývoj aplikací a her, na které je třeba se zaměřit.

Tento jazyk v podobě frameworků, jako je například framework Node.js, nabízí vývojářům nespočet výhod výhod, jako je např:

- Umožňuje snadnější a dřívější vstup na trh

- Zvyšuje škálovatelnost

- Dostupnost více frameworků Blockchain v jazyce JavaScript

- Minimální potíže s integrací příslušných zdrojů.

 

PHP

PHP (Hypertext Preprocessor), vydaný v roce 1995, je dalším programovacím jazykem používaným pro vývoj blockchainu, který každá renomovaná společnost zabývající se vývojem mobilních aplikací doporučuje pro vytváření blockchainových řešení. PHP se často používá k vývoji blockchainových řešení různých stupňů složitosti.

 

C++

Jazyk C++, který představil již v roce 1985 Bjarne Stroustrup, je nejlepším programovacím jazykem pro vývoj kryptoměn.

Tento jazyk se řídí metodikou OOP a je velmi používaný pro vývoj kryptoměn, jako jsou Bitcoin, Litecoin, Ripple, Stellar a EOS. Některé z významných vlastností a funkcí jazyka C++ jsou:

- Efektivní správa procesoru a řízení paměti

- Snadné spouštění paralelních/neparalelních vláken

- Možnost sémantiky přesunu pro efektivní kopírování dat

- Polymorfismus při kompilaci pro zvýšení výkonu

- Izolace kódu pro různé datové struktury a další.

 

C#

Tento jazyk OOP, vytvořený společností Microsoft jako náhrada za kódování Blockchainu v jazyce Java, nabízí obrovské množství funkcí pro vývoj aplikací pro podniky, cloudy a různé platformy. Jazyk je nabitý funkcemi frameworků C, SQL a .NET a je velmi oblíbený pro vývoj Blockchainu, díky těmto funkcím:

- Je open source.

- Jeho syntaxe je snadno pochopitelná a naučitelná - díky shodnosti s jazykem C++ a kódováním Blockchainu v Javě.

- Umožňuje vývojářům blockchainových aplikací psát přenositelný kód napříč zařízeními.

 - Jeho používání je díky programu BizSpark cenově výhodné.

Tento programovací jazyk je zvažován především pro vytváření dApps, Smart Contracts a infrastruktury v prostředí Blockchain.

 

 

Go

Programovací jazyk Go také patří mezi nejlepší jazky pro programování blockchainu.

Tento jazyk je nejen snadno pochopitelný, ale také přichází s nejlepšími vlastnostmi jazyků JavaScript a Python, jako je uživatelská přívětivost, škálovatelnost, flexibilita a rychlost. Něco, co z něj dělá tu správnou volbu pro poskytování řešení Blockchain na míru. Dvě z nejlepších řešení Blockchain založených na jazyce Go, která jsou na trhu rozšířená, jsou Go-Ethereum a Hyperledger Fabric.

 

Ruby

Ruby je nejlepší jazyk pro vývoj blockchainu, se kterým můžete začít svou kariéru. Jazyk dává vývojářům možnost kombinovat jeho funkce s funkcemi jiných jazyků a vytvářet tak vylepšenou platformu.

Asijští vývojáři si ho velmi považují pro budování softwaru a platforem založených na Blockchainu.

 

SQL

Jazyk SQL (Structured Query Language) je dalším z nejlepších programovacích jazyků pro technologii blockchain, které je třeba zvážit v roce 2022.

Tento jazyk byl navržen společností IBM, aby usnadnil a zefektivnil komunikaci s databázemi, jako jsou MySQL, SQL Server, PostgreSQl a Oracle. Používá se pro budování bezpečných a efektivních podnikových řešení v oblasti blockchainu.

 

 

Erlang

Erlang je dalším špičkovým kódovacím jazykem Blockchainu, který byste měli zvážit.

Tento jazyk, ačkoli je méně populární než renomovaná jména, jako je programování blockchainu Java, JavaScript a Python, slouží společnostem zabývajícím se vývojem Blockchainu s možnostmi, jako je např:

- Bezkonkurenční backendové zařízení

- Vyšší škálovatelnost

- Nezměnitelnost

- Inherentní odolnost proti chybám

Je tou správnou volbu pro budování peer-to-peer sítí v prostředí Blockchain.

 

Rholang

Rholang je dalším působivým přírůstkem na seznamu programovacích jazyků pro Blockchain. Tento jazyk na rozdíl od C++ nebo Pythonu pracuje s funkcionálním přístupem nad objektovým.

 

Konkurenční výhoda

Toto jsou některé z nejoblíbenějších jazyků pro vytváření blockchainových řešení, vývoj nových technologií a zvyšování dostupnosti. Technologie blockchainu se v posledních několika letech hojně využívá v odvětvích, jako jsou distribuční řetězce, maloobchod a nemocnice, a to díky zvýšené míře bezpečnosti obchodních transakcí.

Mnoho organizací zabývajících se vývojem blockchainů podchycuje tento současný trend tím, že využívá nejlepší programovací jazyky blockchainů a získává konkurenční výhodu oproti svým konkurentům.

 

 

Tip! Historie a vývoj programovacích jazyků

 

 

Připravil: Radek Svoboda