CoolClub pro IT odborníky

Škoda auto testuje AR technologii, která bude asistovat řidiči při opravě auta 

29.06.2021

Představa, že budeme schopni sami opravovat běžné závady na autech, je poměrně sci-fi, ale moderní doba přináší moderní technologie. Až budeme mít na hlavě HoloLens od Microsoftu, zprostředkují nám pomocí rozšířené reality veškeré informace, které využijeme při krocích údržby. HoloLens je moderní technologie, jíž testuje Škoda Auto FabLab. Jejím cílem je, aby se v budoucnu ulehčila práce nejen lidem přímo v závodu, ale také externím automechanikům, a především samotným majitelům škodovek.

 

Novinky

 

FabLab, pomocná ruka výroby, je centrální oddělení technického servisu Škoda Auto. Jeho hlavní náplní je testování komponent, technologických postupů, zajišťování bezproblémového chodu výrobní činnosti a spolupráce s pracovníky na rychlém servisu. Se servisem se také pojí nutnost pravidelné údržby strojů a preventivní kontrola. A právě za tímto účelem nyní FabLab spolupracuje s Microsoftem, kde testují brýle HoloLens. Brýle mají velký potenciál využití v případě reaktivní údržby v momentě poruchy.

Poselstvím brýlí je postarat se o maximální zjednodušení procesu údržby a zapojit do něj také osoby, které se fyzicky nenachází přímo u přístroje. Jak to bude fungovat?

Uživatel si nasadí brýle a nasnímá QR kód. Tím se získají přesné údaje o zařízení, a následně brýle spustí příslušný program pro jeho servis. Brýle zobrazí checklist jednotlivých bodů, načež jsou do brýlí promítány návody na provedení daného kroku procesu. Pomocí virtuálních šipek je uživatel zaveden přímo na místo, odkud má údržbu provádět. Brýle také ukazují stav v normálu, případně pomocí instruktážního videa uživatele navedou, jak může být odhalená závada opravena.

Je jasné, že se bude jednat o poměrně jednoduché opravy, pokud uživatel narazí na složitější problém, brýle rovnou zařídí servisní zásah, kde použijí nasnímané informace o stroji a před vyplní žádost o jaký problém se jedná.


Připravila: Natalie Brzobohatá