CoolClub pro IT odborníky

5 způsobů, jak zvýšit angažovanost zaměstnanců na home office

05.10.2020

Home office se stává čím dál více aktuálním trendem, který následuje stále více firem. Online prostředí ovšem nemusí vyhovovat všem zaměstnancům – některým z nich může chybět kontakt s kolegy. Důležitou roli tak hraje právě angažovanost, která jim pomůže zůstat ve spojení s kolegy a zároveň udržet jejich produktivitu.

 

HRstack

 

Koronavirus změnil trh práce a také formy zaměstnání. Do hry se čím dál více dostává flexibilní pracovní doba a home office, na který si mnoho firem teprve zvyká. Velká změna to může být i pro samotné zaměstnance, kteří se učí, jak být produktivní i v domácím prostředí. Produktivita a spokojenost zaměstnanců pracujících na dálku je však spojená ještě s dalším faktorem: angažovanost. Je to právě velká vzdálenost, která může způsobit, že se zaměstnanci cítí odpojení. A to je problém, který se může podepsat na horším pracovním výkonu a snížené motivace. V tomto článku vám dáme tipy, jak udržet angažovanost a motivaci zaměstnanců, i když nejsou fyzicky na svém pracovišti.

 

 

Zavedení nových home office benefitů

Nová doba si žádá nový přístup. A v tomto případě i speciální zaměstnanecké benefity. Některé společnosti v zahraničí udělaly chytrý krok a zavedly zcela odlišné benefity, které mohou zaměstnanci využít společně se svou rodinou. Například skupinové a individuální fitness a wellness kurzy, na které se mohou zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci připojit z domova. Existuje však řada dalších zajímavých benefitů, a to například předplatné Netflixu, poukazy na online vzdělávací semináře nebo volné minuty na volání s kolegy.

 

Kreativní zapojení zaměstnanců

Přestože zaměstnanci nejsou v kanceláři, stále existují způsoby, jak se s nimi spojit, zapojit je do kolektivu a zvýšit tak jejich angažovanost. Od lesa na to šla společnost Na Homes.com, jejíž vedení požádalo zaměstnance, aby pomohli vytvořit plán, díky kterému zůstanou všichni ve spojení. Zaměstnanci následně přišli s těmito nápady:

  • Sdílení zpráv, jak probíhá home office, a triků, jak být doma produktivnější
  • Sdílení fotek a videí, aby kolegové mohli vidět nový pracovní prostor
  • Rodičovské tipy, jak zůstat motivovaní i s dětmi doma
  • Týdenní video/prezentace o firemních novinkách

Není pochyb o tom, že díky těmto socializačním aktivitám mohou zaměstnanci ještě více utužit vztahy s kolegy a zůstat pozitivně naladění. 

 

Podpora zaměstnanců ze strany vedení 

Někdy zaměstnanci potřebují podporu nejen od svých kolegů, ale také od vedení firmy. V jedné společnosti například začali pořádat pravidelné online meetingy, během kterých se každý zaměstnanec mohl svěřit s tím, jak se zrovna cítí a zda něco nepotřebuje. Cítí se zaměstnanci produktivní a podporovaní? Pokud ne, manažeři mají za úkol najít řešení, která by zaměstnancům mohla pomoci. Podle vedení dané společnosti se jedná o další způsob, jak udržet zaměstnance motivované a angažované.

 

 

Nastavení jednotného komunikačního kanálu

Online platformy a aplikace, jako je Slack nebo Basecamp, skvěle slouží pro osobní komunikaci s přáteli a rodinou. Dají se ale využít i pro byznys účely? Rozhodně ano. Právě tyto aplikace se ukázaly být velmi užitečné nejen z hlediska organizace a komunikace, ale také angažovanosti.

V rámci vybrané komunikační platformy lze jednoduše sdílet:

  • Týdenní nebo měsíční cíle
  • Deadliny
  • Důležitá oznámení
  • Firemní akce a novinky
  • Narozeniny
  • Pravidelné aktualizace projektu

Tímto způsobem bude mít každý zaměstnanec přehled o tom, co se děje, a zároveň se bude více cítit jako součást týmu. Je však důležité říct, že tato strategie je vhodná spíše pro menší týmy. Pro týmy z korporace je doporučený interní systém.

 

Interaktivní meetingy

Zajímavý způsob, jak zapojit zaměstnance, našla firma Workswell. Ta doporučuje začlenit do online konferenčních callů a meetingu hravé elementy, které pomohou jednotlivým účastníkům udržet pozornost. Jednou z taktik, které společnost používá, je upozornění zaměstnanců na to, že na konci budou vyzváni ke zpětné vazbě ve formě sdílení svého „aha momentu“, omluvy nebo pochvaly. Mohou sdílet něco, co se jim líbilo, říct, co nového si během meetingu uvědomili nebo se omluvit za něco, co udělali špatně.

„Mění to způsob, jakým se zaměstnanci na schůzce podílejí, protože mohou věnovat větší pozornost s vědomím, že na konci budou požádáni o zpětnou vazbu,“ vysvětluje Jill Vialet, zakladatelka společnosti. Jednoduchý test, jako je tento, může sloužit důležitému účelu: povzbudit home office k zapojení do konverzace a udržení pozornosti – nikdy nevíte, kdy vás někdo požádá o zpětnou vazbu.  

Nová doba si žádá nové podmínky. To stejné platí o čím dál populárnějším home office, který se po koronavirové krizi stává standardem. K této změně je však potřeba zaujmout nový přístup a lépe se přizpůsobit zaměstnancům, kteří nyní musí pracovat ze svého domova. Angažovanost se tak stává jedním z klíčových cílů, jak udržet remote kolektiv sjednocený a produktivní.

 

 

 

Připravila: Petra Pruden