CoolClub pro IT odborníky

Jak se vyhnout zkreslení při náboru? Přečtěte si, co radí zahraniční experti z Forbes Coaches Council

28.03.2022

Předsudků a stereotypů se jen tak nezbavíte. K tomu je zapotřebí pečlivá analýza jednotlivých fází náboru i vlastní sebereflexe. Přečtěte si, co radí členové Forbes Coaches Council. Jejich rady můžete okamžitě implementovat do výběrového řízení i firemní kultury.

 

HRstack

 

Podle výzkumu BrightTalk 79 % HR profesionálů souhlasí s tím, že výběrové řízení jednoznačně ovlivňuje nevědomá předpojatost. A to v každém kroku náboru.

Recruitery může ovlivnit fotka v životopisu, profil na LinkedInu, jméno, původ, vzdělání, nebo dokonce něco tak malicherného, jako že vám kandidát někoho připomíná. Nenechte se ošálit předsudky a podívejte se, co vám radí členové rady Forbes Coaches Council.

 

Definujte rozmanitost a stanovte si cíle

Stanovte obchodní cíle tak, aby každý zaměstnanec věděl, že odstranění předsudků a budování rozmanitosti je základ, na kterém vaše firma stojí. Pak společně definujte, co ve vaší společnosti znamená pojem diverzita. Jaké věkové, etnické či genderové skupiny ve vaší společnosti chybí? Nakonec si nastavte metriky, kterých chcete dosáhnout v každém kroku výběrového řízení: od hledání uchazečů přes způsob vedení pohovorů po onboarding.

Loren Margolis, Training & Leadership Success LLC

 

Přiznejte, že předsudky existují

Začněte tím, že připustíte, že předsudky a stereotypy existují v mysli každého z nás. Při náboru musíte posuzovat nejen kvalifikaci uchazeče, ale také to, jaký přínos může mít jeho nová a odlišná perspektiva. Namísto ignorování rozdílů se zeptejte sami sebe: „Jak tento uchazeč může obohatit naši společnost?“ 

Natalie McVeigh, EisnerAmper

 

 

Postavte firmu na správných základech

Postavte základy firmy na důvěře, odpovědnosti a spolupráci. To je klíčový krok pro to, abyste mohli úspěšně podpořit diverzitu a inkluzi ve vaší společnosti. Nabídněte svým zaměstnancům vzdělávací kurzy zaměřené na to, jak lépe komunikovat a vítat rozdíly. Tento přístup vytváří jednotu, která otevírá příležitosti pro profesní růst a posiluje firemní kulturu.

Lori Harris, Harris Whitesell Consulting

 

Osvojte si techniky, které eliminují vznik předsudků

Jednou z osvědčených taktik pro eliminaci předsudků je hromadná schůzka s recruitery, na níž společně proberete, koho hledáte a na co si dát pozor (včetně rizika potenciálních předsudků). Po ukončeném kole pohovorů se můžete opět sejít a prodiskutovat všechny kandidáty. Společnými silami budete schopni najít balanc a vyhnout se předsudkům, které by ovlivnily vaše rozhodnutí. 

Kimberly Janson, Janson Associates, LLC

 

Vsaďte na strukturovaný rozhovor

Věnujte čas na přípravu strukturovaného pohovoru a vymyslete dotazy, které umožní rozpoznat znalosti, dovednosti a schopnosti kandidátů ve vztahu k dané práci. Dbejte na to, abyste všem uchazečům kladli ty stejné otázky. Díky této technice budete schopni udělat objektivní rozhodnutí na základě faktů místo na základě svých osobních pocitů.

Poznámka: Znění i pořadí otázek jsou v rámci strukturovaného rozhovoru předem dány a připraveny. Recruiter k otázkám nepřidává vlastní komentář.

Lisa Coleman, Lisa Coleman Advisory Services, LLC

 

 

Analyzujte jednotlivé fáze náborového procesu

Předsudky nevznikají jen ve fázi pohovorů. Ve skutečnosti se mohou objevit mnohem dříve (například při screenování životopisů). Analyzujte každý krok náborového procesu a shromážděte potřebná data. To vám umožní určit, kde se ukrývají rizika vzniku zkreslení a co můžete dělat proto, abyste se jim úspěšně vyhnuli. 

Yamini Virani, Sales Partner & Coach, Celebrus

 

Zaměřte se na behaviorální hodnocení uchazečů

Místo toho, abyste se soustředili jen na dovednosti a zkušenosti, zaměřte se na chování uchazeče a jeho potenciál pro danou pracovní pozici. Know-how se dá jednoduše získat školením a tréninkem.

Společnosti by se při náboru měly focusovat na hodnocení uchazečů podle určeného behaviorálního cíle. To znamená vést strukturovaný behaviorální rozhovor, který odhalí, zda uchazeč zapadá do firemní kultury a rezonuje s firemními hodnotami. 

Brad Cousins, Ingage Human Capital Strategies

 

 

Připravila: Petra Pruden