CoolClub pro IT odborníky

Podklady pro daňové přiznání za rok 2021

21.01.2022

Už se to blíží - termín podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021. A protože štěstí přeje připraveným, připravili jsme pro vás seznam všech podkladů, které potřebujete k jeho sestavení. Pomůže to jak těm z vás, kteří si necháváte přiznání zpracovat daňovým poradcem, tak i těm, kteří zkoušíte podat přiznání sami.

 

Magazín

 

Abyste mohli podat daňové přiznání bez jakýchkoliv výčitek a v noci jste v klidu spali, je potřeba mít vše připraveno. Právě s tím vám pomůže náš přehledný seznam. Nezapomeňte ale, že ti z vás, kteří podnikáte jako OSVČ, musíte kromě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) podat také tzv. přehledy pro vaši zdravotní pojišťovnu a Správu sociálního zabezpečení (dále jen jako přehledy).

 

Plátci paušální daně DP nepodávají

Pro ty z vás, kteří v rámci celého svého podnikání v roce 2021 využívali tzv. paušální daň, máme dobrou zprávu - vy daňové přiznání ani přehledy podávat nemusíte. Rozhodně však doporučujeme, abyste si zkontrolovali, že jste opravdu dodrželi veškeré podmínky k tomu, abyste v režimu paušální daně mohli zůstat. 

 

Máte vše hotové?

Všichni ostatní, co mají povinnost podat DPFO i přehledy, musí být připraveni. Rozdělili jsme pro vás veškeré podklady do jednotlivých kategorií. Vlevo si vždy můžete odškrtnout, zda už máte vše potřebné.

 

 

Příjmy

Příjmy můžete mít různé - ze zaměstnání, z podnikání jako OSVČ, příjmy z nájmu, příjmy z kapitálového majetku nebo tzv. ostatní příjmy. Všechny ty, které jsou předmětem daně, je potřeba uvést v daňovém přiznání.

Nejčastější chyba, které se dopouštějí OSVČ ve svém daňovém přiznání: Někteří s vás do přiznání uvádíte částku, kterou jste v daném roce vyfakturovali. Ta se však ne vždy shoduje s tím, co jste skutečně utržili v hotovosti nebo na váš bankovní účet v daném roce. Podívejte se raději do tabulky dál, která částka do přiznání skutečně patří.

Nezapomeňte, že i takové příjmy, které jsou sice osvobozeny od daně z příjmů, ale přesahují částky 5 mil. Kč, je potřeba nahlásit finančnímu úřadu. Daň z nich odvedena nebude, ale v případě nenahlášení takových příjmů byste se vystavili riziku vyměření sankce.


V tabulce níže naleznete, které podklady je potřeba mít z hlediska příjmů pro DPFO 2021 připraveny:

 

 

Přehled o zaplacených zálohách na zdravotní a sociální pojištění

Jak bylo uvedeno výše, tzv. přehledy musí odevzdat všichni z vás, kteří jste v roce 2021 podnikali třeba i jen po část roku jako OSVČ. Tyto podklady si lze jednoduše vyžádat u vaší zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení.

 

Výdaje

Jako OSVČ si můžete vybrat ze dvou možností, které výdaje uplatnit ve svém DPFO:

1. Můžete uplatnit skutečné výdaje, jež jste vynaložili ve svém podnikání pro zajištění a udržení příjmů, které jsou zároveň daňově uznatelné. Daňově uznatelné náklady jsou takové, které si lze dle zákona odečíst od svých příjmů.

2. Druhou možností, a tou velmi oblíbenou u živnostníků, je využít tzv. výdajový paušál. Díky němu je možné 40-80 % příjmů z podnikání uplatnit jako výdaje, aniž by tyto výdaje skutečně vznikly. Výdajový paušál je možné využít až do celkové výše příjmů 2 000 000 Kč.

 

Odečitatelné položky

Pokud jste ještě o těchto položkách nic neslyšeli, doporučujeme si je v klidu projít. Mohlo by s totiž stát, že si budete moci od svého základu daně ještě něco odečíst. A snížení základu daně vede přirozeně ke snížení daňové povinnosti.

Upozorňujeme, že u nemovitostí nabytých od 1.1.2021 dál, které jsou financovány hypotečním úvěrem, je možné nově odečíst pouze částku 150 000 Kč. U nemovitostí nabytých před tímto datem je možné stále základ daně ponižovat až o částku 300 000 Kč.

Níže naleznete seznam všech odečitatelných položek včetně podkladů, které pro jejich prokázání musíte dodat:

 Slevy na dani

A nakonec je možné ještě uplatnit různé slevy na dani. Každý poplatník má minimálně nárok na tu základní, které se říká sleva na poplatníka. Pro rok 2021 její výše činí 27 840 Kč. Pokud chcete uplatňovat další slevy, které uvádíme v našem seznamu, nezapomeňte si obstarat také potřebné podklady. I ty v seznamu naleznete.

 

 

Kdy podklady dodat svému daňovému poradci?

Doručte své podklady pro DPFO 2021 a přehledy svému daňovému poradci či účetní co nejdříve. Ideálně v druhé polovině ledna nebo první polovině února. Z praxe víme, že pokud nejste domluveni dopředu a podklady pošlete až na poslední chvíli, nemusí na vás již zbýt kapacita.


Odklad daňového přiznání

Pokud vyloženě nestíháte, nebo vám podání daňového přiznání zkomplikovaly nenadálé okolnosti, můžete také podat tzv. odklad daňového přiznání. V takovém případě byste mohli podat daňové přiznání až do 1.7. Aby se tak stalo, musíte zplnomocnit svého daňového poradce k podání přiznání a plnou moc doručit nejpozději do termínu podání daňového přiznání na váš finanční úřad.

V případě, že se ocitnete v této situaci, obraťte se na nás, rádi pro vás odklad zpracujeme a přiznání za vás podáme.

 


Připravila: Ing. Šárka Pelikánová, jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Foto: archiv CEG