CoolClub pro IT odborníky

Víte, že na vašich datech nelegálně vydělává americký startup?

10.06.2021

Sdílení fotek na internetu je v dnešní době zcela běžnou záležitostí. Napadlo vás někdy, do jaké databáze se vaše tvář uloží? Americká společnost Clearview AI, která poskytuje software pro rozpoznávání obličeje společnostem, správním orgánům, univerzitám a jednotlivcům, čelí nové právní výzvě spojené s ochranou osobních údajů.

 

 

Softarwe společnosti Clearview funguje na základě algoritmu, který spojuje na internetu dostupné tváře lidí s a veřejně dohledatelné informace uloží do interní databáze. Týká se to i veřejně přístupných aplikací a profilů na sociálních sítích. Clearview AI nemá se samotnými sítěmi žádnou uzavřenou spolupráci a dalo by se říci, že data sbírá nelegálně. Ovšem je tu i druhá strana věci. Clearview AI spolupracuje i se státními organizacemi na vymáhání trestního práva po celém světě. Policie, soudy a další ústavní činitelé tak v případě nelegálních a trestních činností mají o zdroj více. Usnadňuje identifikovat samotné pachatele a rozhodovat o spravedlnosti.

Clearview AI tak má za sebou plno úspěšných případů, kdy pomohl vyřešit či předejít nebezpečným situacím sexuálních predátorů, či ochránit lidi před finančními podvodníky. Jak to funguje? Algoritmus nalezne danou osobu a její veškeré záznamy na internetu, následně je zanalyzuje a stáhne veškerá data. Poté vytvoří složku, která obsahuje veškeré údaje o dané osobě včetně biometrie obličeje. Pokud nalezne obličej, který již v databázi má, stáhne a nahromadí data pod identitou daného člověka, čímž se tak tvoří jeden velký datový balíček. Tyto data následně předprodává třetí straně, jimiž jsou velké obchodní řetězce, marketingové společnosti, ale i státní útvary pro vymáhání trestního práva.

Obavy ovšem vzbuzuje fakt, že Clearview nemá žádné smlouvy se společnostmi se sídlem v EU a neřeší GDPR i přesto, že ve svých databázích sdružuje informace o osobách, na které se tyto podmínky stahují. V rámci GDPR každá společnost musí smluvně ošetřit, že každý jeden uživatel si je vědom, jaká všechna data o něm daná společnost ukládá. Občané EU se mohou dotázat, zda daná společnost vlastní jejich osobní data, v jakém rozsahu a případně zažádat o odstranění všech těchto informací. EU se každopádně rozhodla tyto pololegální aktivity řešit skrze evropský soud. 

 

Připravila: Natálie Brzobohatá