CoolClub pro IT odborníky

5G a lidské zdraví: Bude mít negativní důsledky?

Jistě jste postřehli debaty o zavádění 5G. Tato nová technologie je asi stonásobně rychlejší než původní 4G a umožňuje napojení všech zařízení a spotřebičů bez jakéhokoliv omezení. Kromě toho se však objevují pochybnosti a obavy, jak velký dopad by mohlo mít 5G na lidské zdraví. Pojďme si teď zhodnotit obě strany – na pomoc si vezmeme vědecké statistiky. 

 

Magazín

 

Tempo dnešní doby se neustále zrychluje, což popohání inovátory a vědce, aby navržené spotřebiče a technologie odváděly čím dál lepší výkony za méně času. Jednou z inovací poslední doby, která vzbudila mnoho pozdvižení, je přechod na rychlejší internet v podobě 5G. Předpokládá se, že 5G bude asi stokrát rychlejší než 4G, což umožní vzkvétat novým technologiím jako AI, samořídící automobily nebo rozšířená realita. 

 

Kde všude 5G už funguje a jak je na tom Česká republika? 

Od první diskuse o zavedení 5G neuběhlo ani tolik času a v některých zemích je už 5G v běžném provozu. Řeč je zejména o asijských zemích (Čína a Japonsko), které jsou v této záležitosti výhradně před ostatními – například Jižní Korea spustila celostátní provoz již 3. dubna 2019, čímž se dostala mezi první země s plným 5G nasazením. Hned v patách jí visí Spojené státy, které tuto vysokorychlostní síť spustily ve městech Chicago a Minneapolis. Přestože jsou přípravy v plném proudu, Evropa je se zaváděním 5G sice výrazně pozadu. Na jeho spuštění již pilně pracují země jako je Švýcarsko, Velká Británie či Německo, které stále vytvářejí vhodné prostředí pro správné fungování.

Nyní se nejspíše ptáte na to, jak na tom je momentálně Česko. Pro všechny nadšence nové generace 5G můžeme prozradit, že by se její provoz měl realizoval již v roce 2020. Ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček v srpnu 2019 uvedl, že do konce roku ministerstvo vybere města s 30–50 tisíci obyvateli, ve kterých se začne 5G síť testovat – na seznamu jsou již například města Kyjov nebo Třebíč. 

Pravdou však je, že první otestování 5G proběhlo už v roce 2019 v Karlových Varech, a to při příležitosti prvního holografického hovoru, jenž pořádal Vodafone. Hovor proběhl úspěšně a přítomní filmového festivalu mohli na vlastní oči vidět, co všechno rychlé 5G sítě dokážou rozpohybovat (více o holografickém hovoru Vodafone se dočtete v našem rozhovoru). I když má 5G síť velký potenciál změnit dnešní svět, tak jak ho známe, na obzoru se objevují obavy z potenciálních škodlivých účinků na zdraví. Pojďme se teď podívat na pár studií a statistik, které se tímto tématem detailně zabývají. 

 

 

Může mít 5G síť negativní dopad na zdraví člověka? 

Hlavním zdrojem obav u zavedení 5G je zejména elektromagnetické záření, které mobilní telefony vyzařují. Mnoho lidí se domnívá, že při zvýšeném kontaktu s elektromagnetickém zařízením hrozí riziko rozvoje některých typů rakoviny. Tyto pochybnosti však zatím Světová zdravotnická organizace (WHO) popírá – v roce 2014 uvedla, že „prozatím nebyly zjištěny žádné nepříznivé účinky na zdraví způsobené používáním mobilních telefonů“.

I přes toto prohlášení však WHO společně s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala veškeré vysokofrekvenční záření (jehož součástí jsou i mobilní signály) jako „možné karcinogenní“. Dr. Frank De Vocht, který pomáhá radit vládě v otázce bezpečnosti mobilních telefonů, říká: „Ačkoli některé výzkumy naznačují statistickou možnost zvýšeného rizika rakoviny, důkaz o kauzálním vztahu dosud není dostatečně přesvědčivý, aby bylo možné navrhnout potřebu preventivního opatření.”

 

 

Existuje nicméně skupina vědců a lékařů, kteří se s tímto prohlášením nespokojili a požadují po Evropské unii kompletní zastavení 5G. Již v září 2017 byl zahájen protest s peticí 5G Appeal, která vyzývá EU, aby na uvedení 5G uvalila moratorium. Mezi hlavní důvody protestantů patří podezření na bezprostřední zdravotní rizika, jako jsou zvýšená rizika rakoviny, buněčný stres či genetické poškození. Nyní má tato petice více než 250 podpisů a jejich číslo neustále roste. Ve švýcarském Bernu pak v květnu roku 2019 protest vyvrcholil zablokováním výstavby 5G antén v některých administrativních komplexech.

„Zapojili jsme se do stovek studií o elektromagnetickém záření a lidském zdraví," říká profesor Niels Kuster, zakladatel a ředitel Švýcarské nadace IT'IS. Mobilní telefony i telekomunikační antény vysílají elektromagnetické záření, bez ohledu na to, pro jakou generaci se sítě používají. Tato zařízení vysílají neionizující záření, které se nachází na spodním konci frekvenčního spektra stejně jako u dalších elektrozařízení včetně mikrovlnných trub nebo elektrického vedení. Naopak ionizující záření má zcela odlišné účinky na zdraví, neboť se ve výše zmíněním frekvenčním spektru nachází výše – do této kategorie spadá například rentgenové nebo jaderné záření, u kterých se prokazatelně ukázaly škodlivé účinky na lidské zdraví. 

 

Zatím chybí přesná data

Suma sumárum, přestože neexistují tvrdé důkazy o škodlivosti elektromagnetického záření na zdraví člověka, mnoho vědců stále věří, že mezi těmito proměnnými existuje silné spojení. V dnešní době probíhají další experimenty a studie, které usilují o jasnější důkazy a přesnější data. Příznivci 5G se naopak těší na příchod nové generace, jež se sebou přináší lepší možnost připojení a vyšší rychlost surfování. Ať už patříte mezi fanoušky či skeptiky, neváhejte bedlivě sledovat aktuální vývoj – o 5G jistě brzy uslyšíme a můžeme od něj očekávat skutečně velké věci.  

 

 

Připravila: Petra Pruden