CoolClub pro IT odborníky

Historie a vývoj programovacích jazyků

07.02.2022

Vydejte se s námi na cestu do historie programovacích jazyků. Tato retrospektiva vám ukáže, jak moc se počítačové programování v průběhu let vyvíjelo.  Provede vás od prvních jazyků a složitého strojového kódu až po sofistikovaný jazyk čitelný pro člověka, který dnes pohání naše oblíbené technologie.

 

Magazín

 

Počítačové programování je základem digitálního věku, ve kterém dnes žijeme. Pokaždé, když lajknete příspěvek na sociálních sítích, pošlete e-mail nebo nastavíte budík na telefonu, pracuje v pozadí programovací jazyk - tahá za nitky.

Ale kde to všechno začalo? A co podnítilo jeho růst do dnešní podoby předního odvětví? A především, proč je znalost historie programovacích jazyků důležitá pro najímání vývojářů?

 

První programovací jazyk

Věděli jste, že první programovací jazyk byl vynalezen již v roce 1843? Ada Lovelace vymyslela vůbec první strojový algoritmus pro raný výpočetní stroj, který napsala na kus papíru, protože v té době ještě žádné počítače neexistovaly.

 

Historie programovacích jazyků

Níže je uvedena časová osa historie nejdůležitějších programovacích jazyků. První známé programovací jazyky byly složité strojové kódy, které se ručně zadávaly do prvních výpočetních strojů. Jak zjistíte, počítačové programování se rychle vyvíjelo od strojových kódů k plně automatizovanému kódu čitelnému pro člověka.

 

 

Assembler (1949)

Jazyk assembleru je typ nízkoúrovňového počítačového programovacího jazyka, který zjednodušuje jazyk strojového kódu, konkrétních instrukcí potřebných k tomu, aby počítač věděl, co má dělat.

 

Fortran (1959)

Fortran je počítačový programovací jazyk vytvořený Johnem Backusem pro složité vědecké, matematické a statistické práce, zkratka Fortran znamená Formula Translation (překlad vzorců). Jedná se o jeden z nejstarších dodnes používaných počítačových programovacích jazyků.

 

Angol (1959)

Algol, vytvořený výborem pro vědecké účely, je zkratkou pro algoritmický jazyk. Algol sloužil jako výchozí bod pro vývoj jazyků, jako jsou Pascal, C, C++ a Java.

 

 

COBOL (1959)

COBOL byl vytvořen jako programovací jazyk, který by mohl běžet na všech značkách a typech počítačů. COBOL je zkratka pro COmmon Business Oriented Language. Používá se v bankomatech, při zpracování kreditních karet, v telefonních systémech, v nemocničních a vládních počítačích, v automobilových systémech a v dopravních signálech.

 

LISP (1959)

LISP vytvořil John McCarthy z MIT a používá se dodnes. Je to zkratka pro jazyk LISt Processing. Původně byl vytvořen pro výzkum umělé inteligence, ale dnes jej lze použít v situacích, kdy se používá Ruby nebo Python.

 

BASIC (1964)

Zkratka pro Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, kterou vytvořili John G. Kemeny a Thomas E. Kurtz na Dartmouth College, aby mohli počítače používat i studenti, kteří nemají silné technické nebo matematické znalosti. Upravenou verzi BASICu napsali Bill Gates a Paul Allen. Ta se měla stát prvním produktem společnosti Microsoft.

 

Pascal (1970)

Je snadno naučitelný a původně byl vytvořen jako nástroj pro výuku programování počítačů. V prvních letech existence společnosti Apple byl Pascal hlavním jazykem používaným pro vývoj softwaru.

 

 

Smalltalk (1972)

Smalltalk byl vyvinut ve výzkumném středisku Xerox Palo Alto Research Center a umožňoval programátorům upravovat kód za běhu a zaváděl další aspekty, které jsou nyní přítomny v běžných počítačových programovacích jazycích včetně Pythonu, Javy a Ruby.

 

C (1972)

Jazyk C je mnohými považován za první vysokoúrovňový jazyk. Vysokoúrovňový počítačový programovací jazyk má blíže k lidskému jazyku a je více vzdálen strojovému kódu. Jazyk C byl vytvořen proto, aby operační systém Unix mohl být používán na mnoha různých typech počítačů. Ovlivnil mnoho dalších jazyků, včetně jazyků Ruby, C#, Go, Java, JavaScript, Perl, PHP a Python.

 

SQL (1972)

Zkratka SQL znamená Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk). Používá se k prohlížení a změně informací uložených v databázích.

 

MATLAB (1978)

MATLAB je zkratka pro Matrix Laboratory. Je to jeden z nejlepších počítačových programovacích jazyků pro psaní matematických programů a používá se především v matematice, výzkumu a vzdělávání. Lze jej také použít k vytváření dvourozměrné a trojrozměrné grafiky.

 

Objective-C (1983)

Objective-C je hlavní počítačový programovací jazyk používaný při psaní softwaru pro operační systémy MacOS a iOS od společnosti Apple, který vytvořili Brad Cox a Tom Love.

 

C++ (1983)

C++ je rozšířením jazyka C a jeho autorem je Bjarne Stroustrup. Je to jeden z nejrozšířenějších jazyků na světě. C++ se používá v herních enginech a vysoce výkonném softwaru, jako je Adobe Photoshop. Většina balíčkového softwaru je stále napsána v jazyce C++.

 

Perl (1987)

Perl byl původně vyvinut jako skriptovací jazyk určený k úpravě textu. Jeho účelem bylo usnadnit zpracování zpráv. Nyní se široce používá k mnoha účelům, včetně správy systému Linux, vývoje webových stránek a síťového programování.

 

Python (1991)

Python je srozumitelnější a vyžaduje méně řádků kódu než mnoho jiných počítačových programovacích jazyků. Populární weby, jako je Instagram, používají rámce napsané v jazyce Python.

 

 

Visual Basic (1991)

Programovací jazyk Visual Basic, vyvinutý společností Microsoft, umožňuje programátorům vybírat a měnit předem vybrané části kódu způsobem drag-and-drop prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI).

 

Java (1995)

Původně se Java jmenovala Oak a byla vyvinuta společností Sun Microsystems. Byla určena pro kabelové rozvody a kapesní zařízení, ale později byla vylepšena tak, aby ji bylo možné použít k poskytování informací na webu. Java je všude, od počítačů přes chytré telefony až po parkovací automaty. Javu používají tři miliardy zařízení.

 

PHP (1995)

PHP se používá hlavně pro vývoj webových stránek a obvykle se spouští na webových serverech. PHP se nyní hojně používá k tvorbě webových stránek a blogů. WordPress, oblíbený nástroj pro tvorbu webových stránek, je napsán pomocí jazyka PHP.

 

Ruby (1995)

Ruby je oblíbený při vývoji webových aplikací. Kód v jazyce Ruby se vykonává pomaleji, ale umožňuje počítačovým programátorům rychle sestavit a spustit program.

 

JavaScript (1995)

Tento jazyk, který vytvořil Brendan Eich za pouhých 10 dní, se používá hlavně k vylepšení mnoha interakcí webového prohlížeče. Javascript používají téměř všechny významné webové stránky.

 

 

C# (2000)

C sharp, vyvinutý společností Microsoft s cílem spojit výpočetní schopnosti jazyka C++ s jednoduchostí jazyka Visual Basic, vychází z jazyka C++ a v mnoha ohledech se podobá jazyku Java. Používá se téměř ve všech produktech společnosti Microsoft a slouží především k vývoji desktopových aplikací.

 

Scala (2003)

Scala je jazyk, který kombinuje funkcionální programování, které je matematické, s objektově orientovaným programováním, které je organizováno kolem dat, jež řídí přístup ke kódu. Díky své kompatibilitě s jazykem Java je užitečná při vývoji systému Android.

 

Go (2009)

Go byl vyvinut společností Google s cílem řešit problémy, které se mohou vyskytnout ve velkých softwarových systémech.

 

Shift (2014)

Swift, vyvinutý společností Apple jako náhrada za jazyky C, C++ a Objective-C, má být jednodušší na používání a umožňuje méně chyb. Je univerzální a lze jej použít pro desktopové i mobilní aplikace a cloudové služby.

 

 

Jaké staré programovací jazyky se používají dodnes?

Většina počítačových programovacích jazyků byla inspirována nebo postavena na koncepcích předchozích počítačových programovacích jazyků. Dnes sice starší jazyky stále slouží jako pevný základ pro nové jazyky, ale novější programovací jazyky programátorům zjednodušují práci.

Ne všechny programovací jazyky vydrží věčně. Ať už je to důsledek vývoje technologií, nebo je jednoduše nahradí sofistikovanější jazyk. S ohledem na to existují některé staré programovací jazyky, které jsou stále používány IT profesionály, jako je COBOL a FORTRAN.

 

 

Tip! Bezplatné webdatabáze: Srovnali jsme výhody a nevýhody

 

 

Připravil: Radek Svoboda